17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Ak ste nestihli kvôli zlej finančnej situácii vyrovnať všetky svoje záväzky voči Sociálnej či zdravotnej poisťovni, požiadajte o splátkový kalendár a vyhnite sa tak konaniu vo veci vymáhania pohľadávok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné na zdravotné poistenie zamestnávateľ. Ak si povinnosť nesplní, vzniká zamestnávateľovi dlžné poistné a poisťovne začnú voči zamestnávateľovi konanie vo veci vymáhania pohľadávky.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Zamestnávateľ si prostredníctvom služieb Sociálnej poisťovne – „eSlužby“ môže kedykoľvek skontrolovať, či má alebo nemá evidované dlžné poistné.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Ak zamestnávateľ neuhradí preddavky na zdravotné poistenie do dňa splatnosti, zdravotná poisťovňa zašle zamestnávateľovi upozornenie prostredníctvom emailu alebo do e-schránky a dlžníka a sumu pohľadávky zverejnia prostredníctvom zoznamu dlžníkov na svojich webových stránkach.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zamestnancovi pri vyslaní na pracovnú cestu patria cestovné náhrady. V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestovných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v internej smernici.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Čo je pracovná cesta a aké náležitosti musí zamestnávateľ pred pracovnou cestou zamestnanca písomne určiť.

Dátum publikácie: 1. 12. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Náhrady za cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie a za potrebné vedľajšie výdavky sa poskytujú pri zahraničnej pracovnej ceste rovnako ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Redakcia - Zisk manažment
Právny stav od: 1. 11. 2018

Pri podpise manažérskej zmluvy je potrebné posúdiť, na ktoré činnosti sa manažér prijíma, a následne vyhodnotiť, či vykazujú znaky závislej práce.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Reklama, náklady vynaložené na reprezentáciu, sponzorstvo sú z obsahového hľadiska spolu veľmi úzko súvisiace činnosti. Napríklad hranica medzi reklamou a reprezentáciou je nepatrná, jej obsah môže byť naopak veľmi rozdielny. V príspevku sa zameriame na daňové posúdenie jednotlivých výdavkov vynaložených na činnosti, ktorých cieľom je určitým spôsobom prezentovať samotnú osobu daňovníka (FO alebo obchodnú spoločnosť), jej činnosť, poskytované služby alebo výrobky.

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Obsahová náplň reklamy vymedzená v zákone o dani z príjmov nadväzuje na zákon o reklame. Pokiaľ ide o formu reklamy, túto zákon o dani z príjmov žiadnym spôsobom nevymedzuje. Pre uznanie do daňových výdavkov je v súčasnosti rozhodujúce, či tieto výdavky súvisia s činnosťou daňovníka a ich zámerom je dosiahnutie, zabezpečenie, udržanie alebo zvýšenie príjmov daňovníka.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.