15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 2. 2. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nový rok 2019 prináša zmeny aj v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. Celkovo ide o štyri schválené novelizácie.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2019

Koncom roku 2018 a od 1. januára 2019 nadobudli účinnosť zmeny ustanovení v zákone o sociálnom poistení, ktoré zavádzajú úpravy pravidiel v oblasti zamestnávania poberateľov predčasných starobných dôchodkov, pre určovanie dôchodkového veku, v poberaní materského oboma rodičmi a pri určovaní vymeriavacieho základu pre výpočet materského.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý u neho pracuje nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi
Právny stav od: 1. 2. 2019

Poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce vrátane národných projektov sa realizuje formou dvojstranných právnych aktov – dohôd o poskytnutí príspevku. Tieto dohody sú spravidla v rovnakej štruktúre pre všetky príspevky, ktoré slúžia na podporu pracovných miest.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ má povinnosť vykonať zamestnancovi, ktorý poberal v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR, na základe písomnej žiadosti ročné zúčtovanie za rok 2018 najneskôr do 1. 4. 2019.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

 Príjjmy zamestnanca zdaňuje zamestnávateľ preddavkom na daň zo závislej činnosti pri vyplatení príjmu zamestnancovi. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zamestnanec rozhodne, akým spôsobom vykoná vyrovnanie svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok).

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zamestnanca len na základe písomnej žiadosti na predísanom tlačive.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Povinnosť podať daňové priznanie je, ak mal daňovník za rok 2018 výšku príjmu 1915,01 eura a viac; pri ročnom zúčtovaní nie je dôležitá hranica výšky príjmu, pretože ho zamestnávateľ vykonáva na základe rozhodnutia zamestnanca.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako má zamestnávateľ postupovať, pri ročnom zúčtovaní u zamestnanca a tlačivá potrebné k ročnému zúčtovaniu. 

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Na začiatku kalendárneho roka sa samostatne zárobkovo činným osobám zvyšujú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Článok konkretizuje vymeriavacie základy pre platenie sociálneho a zdravotného poistenia pre rok 2019.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.