Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
574 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spôsob výpočtu výšky prvej pomoci za mesiac júl 2021 - opatrenie 3A: Zamestnanec je na prekážke v práci na strane zamestnávateľa a má vyplatenú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Pri 7,5 hod. prekážke a priemernej hodinovej mzde 6 € zamestnanec dostane 36 € (7,5 * 6 * 80 %). Zamestnávateľ žiada úrad práce o preplatenie výdavkov za mesiac júl 2021 vo výške vyplatenej náhrady mzdy, teda sumu 36 € v zmysle projektu „Prvá pomoc“ platného od 1. 7. 2021 podľa opatrenia 3A pri Fáze 1. Úrad práce však preplatí z uvedenej sumy len 80 %, čiže 28,80 € (36 * 80%). Na základe akého predpisu (opatrenia, usmernenia) úrad práce nepreplatí zamestnávateľovi náhradu mzdy vo výške 80 %, čiže sumu 36 €, ale uvedenú sumu ešte zníži výpočtom 80 % z 36 € a preplatí zamestnávateľovi len 28,80 €?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007

Dňa 31. 8. 2021, ktorý bol posledným dňom dvojmesačnej výpovednej doby plynúcej na základe výpovede danej zamestnancom podľa § 67 Zákonníka práce, doručil zamestnanec zamestnávateľovi okamžité skončenie podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiace marec až júl 2021. Ktorým právnym úkonom v danom prípade skončil pracovný pomer zamestnanca?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zamestnancom zabezpečuje stravovanie poskytovaním teplého jedla v jedálni spoločnosti. Zároveň im však ako benefit poskytuje dotáciu stravovacej karty v prípade, ak im nárok na stravné vznikne, avšak si ho neodoberú (obed, večeru alebo nočnú večeru). Ako je to v súvislosti so zdanením nepeňažného príjmu, resp. oslobodením od zdanenia tých stravných šekov poskytnutých nad rámec Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ zamýšľa poskytnúť bonus pre zaočkovaných zamestnancov, a to finančnú odmenu napr. 100 eur na zamestnanca alebo aj losovanie o víkendový pobyt. Pri finančnej odmene predpokladá, že cena práce bude 135,20 eura, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí svoje odvody a daň, tzn. zostane mu 70,15 eura. Pri výhre víkendového pobytu by musel zaplatiť odvody a daň zo sumy poskytnutého pobytu alebo by zamestnávateľ mohol príslušnú sumu „nabruttovať“, tzn. zaplatiť za zamestnanca odvody?

Dátum publikácie: 10. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec sa zúčastnil školenia, kde sa vyžadoval negatívny PCR test alebo očkovanie. Je možné náklady na test preplatiť v rámci cestovného príkazu? Treba tento príjem zamestnancovi zdaniť?

Dátum publikácie: 2. 11. 2021
Autor: Ing. Marek Vanko, PhD., MBA, Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

V internej smernici má spoločnosť určené, že cestovný príkaz je potrebné predložiť na vyúčtovanie do desiatich dní od konania služobnej cesty. Zamestnanec bol v júli 2021 na služobnej ceste a zabudol predložiť cestovný príkaz. Predložil ho v septembri 2021. Je možné mu stravné vyplatiť?

Dátum publikácie: 28. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ dňa 13. 12. 2017 prijal do zamestnania zamestnanca, dôchodcu poberajúceho predčasný starobný dôchodok (od roku 2016). Dňa 17. 12. 2017 mu bol predčasný starobný dôchodok preklasifikovaný na starobný dôchodok. Dňa 28. 2. 2021 ukončil pracovný pomer a zároveň si požiadal o vyplatenie odchodného. Má nárok na odchodné?

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnankyňa je od 6. 4. 2021 práceneschopná. Doklad Začiatok pracovnej neschopnosti doručila poštou, doklad Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vydáva lekár na konci mesiaca, doručila do Sociálnej poisťovne a nie zamestnávateľovi. Zamestnávateľ nemá žiaden doklad o pokračovaní PN. Aký zákon upravuje doručovanie dokladov počas PN zamestnávateľovi? Po skončení PN chce čerpať materskú dovolenku. Aké má povinnosti?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnankyňa sa po rodičovskej dovolenke vrátila do práce, ale keďže zamestnávateľ jej nemá akú prácu prideľovať, bola jej daná výpoveď, kde plynie výpovedná doba. Je na pandemickej OČR. Preruší jej pandemická OČR výpovednú dobu a tá začne opäť plynúť po ukončení OČR?

Vzniká jej počas pandemickej OČR nárok na dovolenku, ak nemá v roku 2021 odpracovaných ani 60 pracovných dní a ani 21 pracovných dní?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o príspevok na rekreáciu, kde predložila faktúru, ktorá je vystavená na meno manžela. Môže jej zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.