Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
375 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ použiť sociálny fond prevažne na príspevok na stravu zamestnancov alebo je to obmedzené nejakým percentom?

Dátum publikácie: 19. 9. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská firma zamestnáva Ukrajinca na práce vykonávané v EÚ. 1. Môže mu zamestnávateľ preplatiť cestu domov? Cenu letenky (letenka domov a naspäť) zahrnie do cestovných náhrad, ktoré budú uvedené vo výplatnej páske, tieto cestovne náhrady sa nezdaňujú - je to takto správne? Sú tieto náklady na letenku daňovým výdavkom spoločnosti?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Ako sa postupuje v rámci vyúčtovania pracovnej cesty (tuzemsko aj zahraničie), ak je faktúra za letenku na meno jedného zamestnanca a je ním aj uhradená? Faktúra je za troch zamestnancov, no letenky sa objednali v mene príslušného zamestnanca, pričom ich aj reálne zaplatil a uviedol ich na svojom cestovnom príkaze. Môže zamestnávateľ zaplatiť všetky tri letenky tomuto zamestnancovi?

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Je nutné mať havarijné poistenie pri použití vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste?

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Štatutár a zároveň konateľ spoločnosti má telefónnu službu O2, pričom faktúra je napísaná na jeho meno. Môže si takúto faktúru zaradiť do účtovníctva svojej s. r. o.? Používa ho k svojej práci, keďže má sprostredkovanie realitnej činnosti. Je nutné členiť tieto výdavky v pomere 80 : 20?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ usporiada posedenie alebo výročné porady so zamestnancami, na ktorých sa podáva občerstvenie, ide o nepeňažný príjem každého prítomného zamestnanca, ktorý podlieha daňovej a odvodovej povinnosti? Postupuje sa rozdielne, ak sa takéto výdavky uhradia z nákladov zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Aký je postup zamestnávateľa v súvislosti so zverejňovaním informácie o hľadaní nových zamestnancov na úrad práce?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Súkromná spoločnosť zamestnáva predavačku v školskom bufete. Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú vždy od 1. 9. Každý rok sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú a skončia pracovný pomer dohodou. Je to v súlade so Zákonníkom práce?

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Niektorí zamestnanci cestujú častejšie do zahraničia - buď jednorazovo, alebo napr. dvakrát do mesiaca. Môžu si zamestnanci uvádzať v cestovnom príkaze odchod z miesta bydliska alebo musia uvádzať sídlo spoločnosti? Je správne tvrdenie, že ak uvedie zamestnanec do cestovného príkazu miesto svojho bydliska, t. j ako začiatok pracovnej cesty, tak je to v poriadku? Je teda potrebné uvádzať v zmluvách zamestnancov miesto výkonu práce ich bydlisko, aby to bolo uznaným daňovým výdavkom alebo stačí, ak budú mať sídlo spoločnosti?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom práce?

...

Partner