Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Najčastejšie otázky
452 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Kúpeľné zariadenie bolo v dôsledku COVID-19 zatvorené od poslednej dekády marca až do 31. 5. 2020. Zamestnávateľ žiadal o príspevok od ÚPSVaR za marec a apríl 2020 žiadosťou 3b – medziročný pokles tržieb. V období od 1. do 9. mája 2020 však zariadenie na základe príkazu MV SR fungovalo ako karanténne zariadenie...

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ bude za mesiac marec 2020 žiadať o finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa Opatrenia 3B. Môže žiadať o príspevok za marec aj na zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer:...

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Má zamestnávateľ nárok na príspevok na zamestnanca podľa opatrenia 3B za mesiac marec 2020, ak zamestnanec dal sám výpoveď k 4. 5. 2020, alebo v druhom prípade, ak zamestnávateľ dá okamžitú výpoveď zamestnancovi pre alkohol na pracovisku taktiež k 4. 5. 2020, teda ešte pred podaním žiadosti o príspevok?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ má nútene zatvorené prevádzky, niektoré v nákupných centrách má ešte stále zatvorené a výrazne mu klesli tržby. Pre splnenie získania príspevku pre zamestnávateľa je podmienka mať aj zaplatené dane. Zamestnávateľ ale nemá dostatok financií na zaplatenie splatnej DPH. V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak v zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane atď., znamená to naozaj, že zamestnávateľ má daňový nedoplatok, a teda nemá dôvod žiadať o odklad správcu dane?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má zamestnanca (Rakúšana), ktorý v dôsledku COVID-19 bol vyslaný do Rakúska, aby mohol svoju prácu vykonávať z domu, tzv. home office. To znamená, že sa nachádza na adrese svojho trvalého bydliska. Má nárok na diéty z toho titulu, že je v zahraničí a vykonáva prácu v zahraničí? Ak by bol na Slovensku, čo bežne býval, dostával stravné podľa § 152 Zákonníka práce. Ak bol na pracovnej ceste, dostával prislúchajúce diéty danej krajiny. Ako môže spoločnosť postupovať v tomto prípade? Má nárok na diéty danej krajiny, kde sa nachádza, lebo tam vykonáva prácu, aj keď z domu?

Dátum publikácie: 19. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 25. 4. 2020

Zamestnávateľ má jednu prevádzku, ktorú musel zatvoriť na základe rozhodnutia príslušného orgánu UVZ SR. Pracovníci v ostatných prevádzkach pracovali bez obmedzenia naďalej. Tržby, ktoré dosiahol z tejto uzavretej prevádzky ale nie sú jeho tržbami, pretože ich odvádza mestu (ako 100 % vlastníkovi  spoločnosti). Má zamestnávateľ právo žiadať o odpustenie platenia týchto odvodov za 4/2020?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Podnikateľ – stomatológ – zamestnáva jedného zamestnanca (sestričku) a momentálne funguje v obmedzenom režime. Vykázal pokles tržieb o viac ako 40 %. Môže požiadať o príspevok v rámci Opatrenia č. 2 – na seba z dôvodu poklesu tržieb,  zároveň v rámci Opatrenia č. 3 – paušálny príspevok na zamestnanca z dôvodu poklesu tržby a udržania pracovného miesta?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má v pláne zabezpečiť prevádzku vrátnice 3 zamestnancami, ktorí by sa striedali v 8-hodinových pracovných zmenách. V dňoch od pondelka do piatka je potrebné zabezpečiť prevádzku vrátnice od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 6:00 do 22:00 hod. Na vrátnici bude vždy iba jeden vrátnik. Je možné takýmto spôsobom rozvrhovať pracovný čas týchto zamestnancov? Aký týždenný pracovný čas je potrebné dohodnúť s danými zamestnancami? Na aký rozsah dovolenky majú nárok?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 4. 2020

Ako sa bude správne účtovať príspevok pri COVID-19 od štátu, 80 % na zamestnanca?

Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Dopravná firma zamestnáva vodičov MKD. Po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty musia ísť zamestnanci do povinnej štátnej karantény. Musia kontaktovať svojho lekára, aby im vystavil tzv. karanténnu PN. Majú zamestnanci nárok na preplatenie nákladov v karanténe (stravné 13 euro/deň) od zamestnávateľa? Alebo by im mohli vyplatiť stravné počas služobnej cesty na SK aj napriek tomu, že majú karanténnu PN?

...

Partner