15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019
Právny stav do: 30. 6. 2020

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Sumár veličín, ktoré sú platné od od 1. júla 2019, 1. septembra 2019 a 1. januára 2020.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019
Právny stav do: 30. 6. 2020

Sumy minimálneho výživného, pri posúdení nároku na predčasný starobný dôchodok, zárobku uchádzača o zamestnanie, sumy peňažného príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, exekučných zrážok od 1. 7. 2019.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019
Právny stav do: 30. 6. 2020

Suma  príspevku na podporu náhradnej starostlivosti, ktorá sa odvíja od životného minima a je platná od 1. septembra2019. 

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019
Právny stav do: 30. 6. 2020

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.  Sumár veličín platných od 1. januára 2020, ktoré sú ovplyvnené zmenou životného minima. 

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 8. 2019

S účinnosťou od 1. 5. 2018 platí pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v ponuke zamestnania a zákaz pre zamestnávateľa dohodnúť so zamestnancom pri uzatvorení pracovnej zmluvy základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako bola suma základnej zložky mzdy zverejnená v ponuke zamestnania. 

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zdaneniu podliehajú peňažné aj nepeňažné výhry, z ktorých je tiež potrebné odviesť poistné na zdravotné poistenie.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 8. 2019

V článku autorka rozoberá problematiku daňových a odvodových povinností umelcov a autorov vrátane zdanenia príjmov zahraničných autorov a umelcov i príjem umelca a autora zo zahraničia. V príspevku nechýbajú ani zaujímavé príklady z praxe.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Základné pravidlá pri zamestnávaní poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku, rozlíšenie zamestnávania na základe pracovnej zmluvy a na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce; sumárne informácie, na aké dávky majú nárok vrátane príkladov z praxe.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Poberatelia starobného dôchodku môžu pracovať v pracovnom pomere – na základe pracovnej zmluvy a na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Ak sa poberateľ predčasného starobného dôchodku zamestná v pracovnom pomere – na základe pracovnej zmluvy – zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. 

Partner