19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Poskytuje sa rekreačný príspevok pre vlastné/osvojené deti bez ohľadu na vek a skutočnosť, či už sú zaopatrené?

Dátum publikácie: 1. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec vykonal v jeden pracovný deň pracovnú cestu do Rakúska. Odchod z miesta výkonu práce o 6,30 hod., prechod cez štátne hranice o 11,00 hod. Cesta späť – prechod cez hranice o 18,30 hod., ukončenie pracovnej cesty o 22,00 hod. Na území Rakúska 7,5 hodiny vychádzajú diéty 22,50 €. Je nárok aj na stravné na území Slovenska, kde cesta trvala 8 hodín?

Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnankyňa má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom pracovného času 10 hodín týždenne a odmenou 300 € mesačne. Zamestnankyňa svojvoľne odpracovala v jednom týždni viac ako 10 hodín. Zamestnávateľ jej tieto odpracované hodiny neuznal a nezaplatil. Postupoval zamestnávateľ správne?

Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť má 27 zamestnancov a interne spracováva mzdy. Spoločnosť má informáciu, že keď eviduje spoločnosť nad 20 zamestnancov, musí byť mzdová účtovníčka špeciálne certifikovaná na ochranu osobných údajov. Je táto informácia správna?

Dátum publikácie: 30. 7. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec je trvalo vyslaný v Hongkongu. V rámci tohto vyslania vykonal pracovnú cestu do Šanghaja. Môže si zamestnanec uplatniť cestovné náhrady ako pri zahraničnej pracovnej ceste?

Dátum publikácie: 24. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa stal poberateľom starobného dôchodku, končí na základe dohody o ukončení pracovného pomeru. Je potrebné, aby o vyplatenie odchodného požiadal zamestnanec písomne zamestnávateľa? Je možné vyplatiť odstupné zamestnancovi v prípade, ak bude mať ukončený pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce bez uvedenia dôvodu [t. j. nebol ukončený pracovný pomer v súlade s § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), resp. straty spôsobilosti vykonávať prácu v súlade so zmenou zdravotného stavu]?

Dátum publikácie: 18. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol darovať ojazdené vozidlá svojim zamestnancom. Je automobil, ktorý sa vyraďuje z evidencie zamestnávateľa a daruje zamestnancovi, považovaný za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom práce?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

O príspevok je možné požiadať aj v prípade denného tábora počas prázdnin aj v tom prípade, že nie je pobytový, napr. prímestský tábor?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Aké odvody sa platia za zamestnávateľa a zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti, pravidelný príjem, poberajúceho výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov? Zamestnanec je narodený 12. 5. 1957.

Partner