6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 26. 3. 2014
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Článok rozoberá výhody a nevýhody jednotlivých foriem a podoby styku rodiča s dieťaťom. Tento príspevok sa pritom zameriava najmä na priamy a nepriamy styk rodiča a dieťaťa a na možnosti styku rodiča s dieťaťom pomocou moderných komunikačných prostriedkov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2014
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, sa stáva zamestnávateľom. V príspevku si ukážeme na príkladoch z praxe, ako má podnikateľ – zamestnávateľ – postupovať pri účtovaní miezd v roku 2014 v hlavnej účtovnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva, v peňažnom denníku. 

Dátum publikácie: 26. 3. 2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Dátum publikácie: 25. 3. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zákonník práce v súvislosti s pojmom „práca“ s prívlastkom „náročná“ používa na účely určenia stupňa náročnosti pracovného miesta § 120. Stupne náročnosti práce (pracovných miest) sú následne slovne všeobecne popísané v charakteristikách stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré sú prílohou č. 1 k Zákonníku práce.

Dátum publikácie: 25. 3. 2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Článok vysvetľuje pojem ochrana práce. Vysvetľuje akú úlohu má pri ochrane práce zamestnávateľ a zamestnanec, aké sú ich práva a povinnosti. Vysvetľuje úlohu odborového orgánu a zástupcov zamestnancov a ich práva.

Dátum publikácie: 25. 3. 2014
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

S príchodom nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov vznikla prevádzkovateľom povinnosť nanovo zaregistrovať svoje informačné systémy, ak podliehajú registrácii alebo osobitnej registrácii do 31. 12. 2013. Článok krok za krokom rozoberá fakty, ktoré je potrebné vedieť, aby ste si vedeli odpovedať na otázku Registrovať či neregistrovať? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.