9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 5. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 5. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Povinný prídel do sociálneho fondu aspoň na spodnej hranici musí tvoriť každý zamestnávateľ. Jeho minimálna výška je ustanovená podielom 0,6 % zo základu a maximálna výška podielom 1,0 % zo základu, ktorým je súhrn miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac a za príslušný kalendárny rok.

Dátum publikácie: 23. 5. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 5. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Okrem príspevku na úhradu výdavkov oprávnených zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť z ďalšieho prídelu, ak je zamestnávateľ povinný ho tvoriť a vyplácať zamestnancom príspevky tohto druhu, zamestnávateľ z vytvoreného sociálneho fondu poskytuje zamestnancom príspevky peňažného, nepeňažného alebo vecného charakteru na oblasti vymedzené v § 7 ods. 1 zákona o sociálnom fonde.

Dátum publikácie: 23. 5. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 5. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Sociálny fond sa v zásade používa v prospech zamestnancov na podporu sociálnej politiky zamestnávateľa. Výnimočne sa však prostriedky sociálneho fondu môžu použiť aj na iný účel alebo v prospech iných osôb ako zamestnancov.

Dátum publikácie: 23. 5. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 5. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Príspevok zaujímavou formou - odpoveďami na otázky a navodzovaním možných nejasností a ich následným vysvetlením objasňuje problematiku tvorby povinného a ďalšieho prídelu do sociálneho fondu, podmienky nároku na príspevok, druhy príspevkov a iné možnosti využitia prostriedkov sociálneho fondu a tiež povinnosti zamestnancova a zamestnávateľov. 

Dátum publikácie: 23. 5. 2014
Autor: Ing. Miroslav Mačuha
Právny stav od: 1. 5. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

V zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona považujú za príjmy zo závislej činnosti a ako také sú predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 1 tohto zákona.

Dátum publikácie: 22. 5. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcom zamestnancov.

Dátum publikácie: 22. 5. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Okrem vzniku nároku zamestnanca na dovolenku a základnej výmery dovolenky Zákonník práce upravuje aj krátenie dovolenky, čerpanie dovolenky a poskytovanie náhrady za dovolenku. Konkrétne postupy zamestnávateľa aj zamestnanca pri krátení dovolenky, pri schvaľovaní a čerpaní dovolenky aj pri poskytovaní náhrady mzdy za čerpanú aj nevyčerpanú dovolenku by mal mať zamestnávateľ určené v pracovnom poriadku, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise.

Dátum publikácie: 22. 5. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 22. 5. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2015

Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku určeného podľa § 134 Zákonníka práce.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.