24 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 13. 5. 2021

Na stránke Národného inšpektorátu práce uvádzajú v článku Kto nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19 - Národný inšpektorát práce (gov.sk) povinnosť zamestnanca si na vlastné náklady zabezpečiť ochranné rúško a respirátor. V zákone o BOZP je definované, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. rúška, respirátory) zamestnancovi v rámci výkonu ich pracovnej činnosti. Je v tomto prípade zákon o BOZP nadradený nad všetky usmernenia vlády a články?

Dátum publikácie: 2. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť dala 11. 1. 2021 pretestovať zamestnancov na COVID-19. Sú tieto výdavky spojené s testovaním daňovým nákladom?

Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké sú povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa – vo vzťahu k jeho zamestnancom z hľadiska ochrany osobných údajov? Je povinnosťou prevádzkovateľa preškoliť svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká je maximálna dĺžka pracovného času zdravotníckeho zamestnanca, ktorému bola nariadená pracovná povinnosť?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na absolvovanie rekondičného pobytu (3. kategória, odpracovaná doba na danej pozícii...), ale i napriek tomu, že všetky náklady s pobytom spojené hradí zamestnávateľ, nikto z nich nechce rekondičný pobyt absolvovať. Môže to zamestnanec napríklad z rodinných dôvodov odmietnuť?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2006

Aká je periodicita lekárskej prehliadky zamestnancov pre zamestnancov zaradených v kategórii 2?

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zákonník práce v § 91 ods. 6 definuje prestávku poskytovanú z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Táto prestávka sa započítava do pracovného času a zamestnancovi za ňu náhrada mzdy patrí. Z akých dôvodov sa takéto „bezpečnostné“ prestávky poskytujú? Čo musí byť splnené, aby sa takáto prestávka poskytla a kto takéto prestávky určuje, nariaďuje, kto má na takúto prestávku nárok?

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť bude posielať zamestnancov na rekondičné pobyty, a to na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Rozhodnutie bolo vydané v 9/2016, spoločnosť má povinnosť plánovať tieto pobyty od 9/2020. Ak spoločnosť poskytne tieto pobyty skôr, napr. už v r. 2019, budú vzniknuté náklady na rekondičné pobyty daňovým výdavkom? Bude daňovým výdavkom aj náhrada mzdy prislúchajúca zamestnancovi počas účasti na rekondičnom pobyte?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 5. 2010

Sú vstupné lekárske prehliadky povinné pre všetkých prijímaných zamestnancov? Ktorých zamestnancov má zamestnávateľ povinnosť vysielať na opakované lekárske prehliadky?

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Musí mať zamestnávateľ podpísanú dohodu o práci v noci, ak zamestnanec od začiatku do konca roka odpracuje maximálne 60 hodín práce v noci? Musí sa tento zamestnanec podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.