65 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy ostáva v platnosti aj na rok 2021 na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.143/2019 Z. z.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nárok na cestovné náhrady vzniká zamestnancovi, ktorý bol svojím zamestnávateľom vyslaný na pracovnú cestu. V článku sa zaoberáme pracovnou cestou a jej priebehom, vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu, podmienkami pracovnej cesty a na záver sme zhrnuli opatrenia COVID-19 v oblasti cestovných náhrad a ich dosah.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovná cesta zamestnanca, pracovná cesta pre osobitný okruh osôb, zahraničná pracovná cesta, pravidelné pracovisko, najčastejšie chyby súvisiace s definíciou pracovnej cesty a pravidelným pracoviskom a priebeh pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Všeobecné zásady vyslania podľa Zákonníka práce a súhlas s vyslaním, doba trvania pracovnej cesty a vyslanie na pracovnú cestu dočasne prideleného zamestnanca.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákonník práce nevyžaduje písomný súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu vykonanú mimo miesta obce pravidelného pracoviska alebo miesta bydliska zamestnanca a vo všeobecnosti ani písomnú formu vyslania na pracovnú cestu.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V období rokov 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného a sumy náhrad za po­užívanie cestného motorového vozidla, t. j. nebude sa reagovať na rast indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách“). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy stravného sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Opatrením MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste; opatrenie nadobudlo účinnosť 1. 7. 2019. Zároveň novela zákona o cestovných náhradách  č. 127/2020 Z. z. ustanovuje, že tieto sa v roku 2020 a 2021 meniť nebudú.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zvýšením sumy stravného sa zároveň zvýšila minimálna hodnota stravovacej poukážky z 3,60 eura na 3,83 eura.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.