12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 18. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Dcéra zamestnankyne, študentka, má ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa. Od 7. 6. 2021 bude mať uzatvorený pracovný pomer a zároveň bude od 1. 9. 2021 externe študovať na VŠ II. stupňa. Patrí zamestnankyni daňový bonus na dcéru za mesiace júl a august 2021? Patrí jej aj naďalej od 1. 9.2021?

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V prípade, ak firma zabezpečí medzinárodný očkovací preukaz pre svojich zamestnancov, bude sa tento náklad považovať za daňový? Je potrebné zosobňovať ho zamestnancovi ako nepeňažný príjem? Alebo tento náklad bude pre firmu nedaňový?

Dátum publikácie: 26. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slobodnému zamestnancovi bol vyplácaný daňový bonus na vlastné 4-ročné dieťa, s ktorým ale nežije v domácnosti, platí na dieťa dohodnutú sumu. Matka dieťaťa je na materskej dovolenke, preto nemôže daňový bonus na toto dieťa poberať. Ako má zamestnávateľ vyrovnať vyplatený daňový bonus, ak naň nevznikol nárok?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V novembri 2020 bola zamestnankyni vystavená nesprávne mzda (o 100 eur viac na prémii). Pani je ochotná peniaze vrátiť, aj keď už u zamestnávateľa nepracuje. Bude nasledovný postup opravy správny? Za november by sa jej vystavila správna mzda a pošlú sa opravené výkazy do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Správna daň by sa zúčtovala vo februárovej mzde 2021. Prihlásila by sa na 1 deň do Sociálnej poisťovne a poslala aj výkaz poistného a príspevkov. Ročné zúčtovanie by sa jej spravilo podľa pôvodne vystavenej mzdy a opravená daň by sa zúčtovala až v ročnom zúčtovaní za 2021?

Dátum publikácie: 8. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je poskytnutý príspevok za aktivačnú činnosť dobrovoľníckej služby príjmom manželky? Zahrnúť ho do príjmu manželky alebo nie?

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Je aj finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi zo sociálneho fondu na stravu oslobodený od odvodov a dane?

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu s externých dodávateľom, ktorý do jeho jedálne prináša jedlo pre zamestnancov, ktorí si vyberú, že v daný deň chcú mať obed v jedálni (iba v čase obeda počas pracovných dní, má však zmenových zamestnancov), inak poskytuje stravné lístky. Má povinnosť už od 1. 3. 2021 dať zamestnancom na výber, či chcú stravné lístky alebo finančný príspevok, alebo môže aplikovať prechodné ustanovenie a táto povinnosť vznikne od 1. 1. 2022? Ak v súčasnosti poskytuje stravné lístky podľa počtu pracovných dní v mesiaci, takisto za čerpanú dovolenku, bude môcť takto poskytovať aj finančný príspevok, a bude daňovo uznateľný?

Dátum publikácie: 24. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom stravné lístky. 55 % zo stravného hradí zamestnávateľ, časť hradí zo sociálneho fondu a zvyšok môže poskytnúť zamestnancom ako stravné nad limit zákona? Účtuje na účte 527 daňový alebo 528 nedaňový? Je to zdaniteľný príjem pre zamestnanca?

Dátum publikácie: 11. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Môže zamestnávateľ preplatiť zamestnancovi tzv. "Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19" z vyhlášky 43/2020 ÚVZ SR? Niektorí lekári žiadajú za vystavenie uvedeného potvrdenia poplatok. Môže byť tento poplatok zahrnutý do daňových výdavkov alebo naopak, bude považovaný ako náklad nad rámec zákonných povinností?

Dátum publikácie: 5. 2. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Organizácia poskytuje svojim zamestnancom obedy vo vlastnej jedálni, ktoré nakupuje od dodávateľa. Dodávateľ niektoré obedy dodáva v samostatných obaloch. Po skončení mesiaca následne fakturuje samostatne obedy a samostatne dodané obaly. Účtujú sa obaly ako súčasť obedov alebo ako spotrebný materiál?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.