221 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku sa nevenujeme pandemickej OČR, ktorá vznikajá, ak je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bolo karanténnym opatrením uzavreté predškolské zariadenie, príp. škola. Priblížime si nemocenské dávky, ak má dieťa jednu dlhodobú chorobu (ako napr. rakovinu).

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria tri piliere: I. pilier zahŕňa povinné dôchodkové sporenie, spravuje ho Sociálna poisťovňa; II. pilier zahŕňa starobné dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje kapitalizačný pilier dôchodkového systému; III. pilier zahŕňa doplnkové dôchodkové sporenie, v ktorom sú finančné prostriedky spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si priblížime podmienky – pravidlá dobrovoľného poistenia nielen z pohľadu registrácie a výberu poistného, ale aj z pohľadu dávok, najmä nemocenských dávok.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dobrovoľne nie je možné platiť všetky poistenia, ani si ich ľubovoľne kombinovať. Za istých podmienok sa možno zaregistrovať len na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Kedy vzniká a zaniká dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie a ako sa registrovať?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Akosa určí výška vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistenec platiť poistné a ktorý by mohol vstupovať do výpočtu jednotlivých dávok.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Percentuálne sadzby jednotlivých druhov poistení do Sociálnej poisťovne, výška minimálneho poistného a kedy platí vylúčenie povinnosti platiť poistné.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Základnou podmienkou na vznik nároku pri všetkých nemocenských dávkach, ktoré sa posudzujú pri dobrovoľnom nemocenskom poistení, je podmienka mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnos­ti, OČR alebo tehotenskej/materskej dávky.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak by ste počas evidencie na úrade práce poberali podporu – dávku v nezamestnanosti a zároveň by ste si uplatnili cez dobrovoľné poistenie nárok na dočasnú práceneschopnosť, súbeh týchto dávok nie je možný.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri dávke v nezamestnanosti je potrebné mať v priebehu posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky. Na účel posúdenia vzniku nároku sa považuje aj prerušenie poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za obdobie poistenia v nezamestnanosti.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenské nezaniká dňom nástupu na materskú, ale až dňom skončenia tehotenstva, to znamená, že je súčasne môže poistenkyňa poberať aj iné nemocenské dávky.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.