20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ si plní svoje povinnosti na úseku BOZP a PO prostredníctvom externej spoločnosti. Tá chce vykonať BOZP a PO školenie zamestnancov zamestnávateľa online a s týmto účelom žiada od zamestnávateľa e-mailové adresy zamestnancov. Zamestnanci pracovné e-mailové adresy nemajú. Je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť súkromné e-mailové adresy svojich zamestnancov externej spoločnosti s cieľom vykonania školení? Je potrebné, aby zamestnanci udelili externej spoločnosti súhlas so spracúvaním ich súkromných e-mailových adries?

Dátum publikácie: 6. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ povinný uzatvoriť s užívateľským zamestnávateľom sprostredkovateľskú zmluvu, ak bude užívateľský zamestnávateľ spracúvať len meno a priezvisko dočasne prideleného zamestnanca?

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký doklad musí mať zamestnávateľ, že elektronické výplatné pásky boli odoslané? Je postačujúca tabuľka z programu, na ktorej sú uvedené mená zamestnancov, e-mailové adresy zamestnancov a obdobie, za ktoré je výplatná páska odoslaná? Rovnako sa postupuje aj pri odoslaní napríklad ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (z e-mailových adries boli zrejmé mená a priezviská adresátov)?

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ oprávnený si pri uzatvorení pracovného pomeru vyhotoviť fotokópie osobných dokladov zamestnanca – občianskeho preukazu, zdravotnej karty poistenca, bankovej karty – do osobného spisu zamestnanca?

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ako má zamestnávateľ tento bod vyriešiť? Má dodatkami k pracovným zmluvám uviesť, že tento bod sa ruší a nahrádza ho dokument "Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý bude dostupný k nahliadnutiu pre všetkých zamestnancov?

Dátum publikácie: 31. 12. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom systéme spoločnosti, ako je softvér na spracovanie miezd? Majú sa aj písomnosti v osobnom spise, ako prihláška do SP či dotazník po určitom čase (po skončení PP) skartovať a ako dlho sa archivujú? Aké údaje by nemal zamestnanec v osobnom dotazníku uvádzať?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším sa tým GDPR?

Dátum publikácie: 12. 7. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môže byť evidencia dochádzky na biometriu? Aké podmienky musia byť splnené?

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnanec pracuje vo firme na základe HPP, pozícia: mzdár a účtovník. Okrem tohto pomeru nemá nikde zmluvu ani nikde inde nepracuje. Spracováva mzdy 20 osobám vo firme. Čiže spracováva osobné údaje kolegov pri výplatách, odvodoch, komunikuje so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, ďalej spracováva aj účtovníctvo – faktúry, evidencie, DPH...

Pri vzniku pracovných vzťahov dáva podpisovať novým zamestnancom oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Stačí, keď bude mať uzatvorenú zmluvu o mlčanlivosti s firmou a bude vypracovaná interná smernica ohľadom GDPR? Alebo sú potrebné aj iné dokumenty ohľadom GDPR zo strany zamestnanca a zamestnávateľa?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.