26 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Definícia zamestnávateľa a jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni a postup napr. pri prihlasovaní, odhlasovaní zo Sociálnej poisťovne, predkladaní mesačného výkazu a príspevkov, dodržiavanie termínov a tiež zmeny v povinnostiach, ktoré nastali na základe prijatého "Podnikateľského kilečka".

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zákon č. 282/2018 Z. z. priniesol od 1. januára 2019 nový spôsob určovania dôchodkového veku, ktorý zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému. Ustanovuje sa v ňom tiež dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo opatrením počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na príslušný kalendárny rok a referenčný vek na príslušný kalendárny rok.

 

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Na základe ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, nesmie vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť 64 rokov.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podľa ústavného zákona má žena nárok na zníženie dôchodkového veku v súvislosti s počtom detí, ktoré vychovala. 

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Zákon o sociálnom poistení prechádza novelizačným procesom, v ktorom je predložených niekoľko zmien súvisiacich s prechodom na ročné zúčtovanie.

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Výška životného minima sa určuje z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom rozhodujúcim obdobím je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Dátum publikácie: 2. 2. 2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 2. 2018

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a ďalšie zmeny.

Dátum publikácie: 2. 2. 2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 2. 2018

V marci tohto roku bol prijatý zákon č. 97/ 2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a ďalšie zmeny.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.