256 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Druhá časť dvojdielneho seriálu predstavuje špecifiká použitia niektorých mechanizmov, najmä štandardné zmluvné doložky, iné mechanizmy podľa článku 46 GDPR či výnimky pre cezhraničné prenosy optikou judikatúry a usmernení dozorných orgánov. Osobitne sa zameriame na problematiku cezhraničných prenosov do Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Invalidita je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Invalidný dôchodca môže pracovať, invalidita nie je zákonným dôvodom na skončenie doterajšieho pracovného pomeru. Naopak, súčasná legislatíva viacerými ustanoveniami podporuje zamestnávanie invalidných dôchodcov.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V tomto článku sa budeme venovať samotnému výpočtu dôchodku. Zároveň si priblížime aj zníženie dôchodku z I. piliera z titulu účasti v II. pilieri a aké sú aktuálne možnosti vybratia nasporených financií v II. pilieri. Aby sme mohli prejsť k popisu systému výpočtu dôchodku, zopakujeme si základné pojmy a príslušnú legislatívu.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

26. októbra 2021 bola schválená ďalšia novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Dotýka sa len oblasti stravovania – oslobodené poskytnuté príjmy pri strave zamestnancov a daňové výdavky pri strave samostatne zárobkovo činných osôb.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Komplexný pohľad na mzdy – vymedzenie pojmu mzda, druhy miezd, výpočet mzdy, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2022, mzdové príplatky od nového roka. 

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Modelový vzorec pre výpočet mzdy – čo sa započíta do hrubého príjmu, vymeriavací základ pre účely výpočtu poistného, základ dane.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

S účinnosťou od 1. 1. 2022 je výška minimálnej mzdy 646 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,713 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Okrem toho nájdete v článku minimálnu mzdu podľa stupňov náročnosti práce.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú okrem základnej a variabilnej zložky mzdy aj mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, vo sviatok, za sťažený výkon práce a za neaktívnu pracovnú pohotovosť.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Mzdová kompenzácia za sťa­žený výkon práce patrí zamestnancovi pri vykonávaní pracovných činností vymedzených v Zákonníku práce, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie a pri výkone sa vyžaduje, aby zamestnanec na zmiernenie zdravotného rizika používal osobné ochranné pracovné prostriedky.

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2022

V zmysle Zákonníka práce môže zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadiť zamestnancovi výkon pracovnej pohotovosti mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.