51 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku sa nevenujeme pandemickej OČR, ktorá vznikajá, ak je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bolo karanténnym opatrením uzavreté predškolské zariadenie, príp. škola. Priblížime si nemocenské dávky, ak má dieťa jednu dlhodobú chorobu (ako napr. rakovinu).

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodkový systém na Slovensku tvoria tri piliere: I. pilier zahŕňa povinné dôchodkové sporenie, spravuje ho Sociálna poisťovňa; II. pilier zahŕňa starobné dôchodkové sporenie, ktoré predstavuje kapitalizačný pilier dôchodkového systému; III. pilier zahŕňa doplnkové dôchodkové sporenie, v ktorom sú finančné prostriedky spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu s dôchodkovým poistením podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a pri skončení výkonu rizikových prác a prác vybraných umelcov.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si priblížime podmienky – pravidlá dobrovoľného poistenia nielen z pohľadu registrácie a výberu poistného, ale aj z pohľadu dávok, najmä nemocenských dávok.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dobrovoľne nie je možné platiť všetky poistenia, ani si ich ľubovoľne kombinovať. Za istých podmienok sa možno zaregistrovať len na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Kedy vzniká a zaniká dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie a ako sa registrovať?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Akosa určí výška vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistenec platiť poistné a ktorý by mohol vstupovať do výpočtu jednotlivých dávok.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Percentuálne sadzby jednotlivých druhov poistení do Sociálnej poisťovne, výška minimálneho poistného a kedy platí vylúčenie povinnosti platiť poistné.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Základnou podmienkou na vznik nároku pri všetkých nemocenských dávkach, ktoré sa posudzujú pri dobrovoľnom nemocenskom poistení, je podmienka mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnos­ti, OČR alebo tehotenskej/materskej dávky.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.