6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 1. 2016
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2015

Vstupuje nevyplatený príjem zo závislej činnosti do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie? Zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem zo závislej činnosti, ktorý ale v dôsledku jeho platobnej neschopnosti nebol zamestnancovi vyplatený. Po ukončení roka vystavil zamestnancovi, ktorý už u neho nepracoval, opravné potvrdenie o zúčtovaných príjmoch, kde bol uvedený už skutočný – nižší príjem zo závislej činnosti aj nižšie poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Zamestnancovi v rámci ročného zúčtovania dane vznikol preplatok dane, keďže daň sa platí len z príjmov vyplatených do 31. 1. nasledujúceho roka. Prejaví sa to podobným spôsobom aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia? Alebo musí zamestnanec platiť zdravotné poistenie aj z príjmu, ktorý mu nebol vyplatený?

Dátum publikácie: 25. 11. 2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť s r. o. chce vyplatiť dividendy zamestnancom bez účasti na základnom imaní. Ak by sa napríklad zamestnancovi vyplatili dividendy v sume 5 000 eur, jeho mzda je 1 500 eur, aké odvody sa budú z dividend platiť? Musí si zamestnanec podať daňové priznanie z dôvodu vyplatenia dividend? Aké bude účtovanie?

Dátum publikácie: 10. 9. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2012
Právny stav do: 31. 1. 2016

Zamestnanec v máji 2015 oznámil zamestnávateľovi, že od marca 2012 mu bol spätne priznaný starobný dôchodok. Má zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2015? Aké odvody má ako starobný dôchodca platiť?

Dátum publikácie: 13. 12. 2013
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Musí prevádzkovateľ registrovať informačný systém mzdy a personalistika?

Dátum publikácie: 22. 3. 2010
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 2. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2010

Zamestnankyňa po skončení rodičovskej dovolenky skončila pracovný pomer zo strany zamestnávateľa výpoveďou pre nadbytočnosť. Má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Dátum publikácie: 10. 6. 2009
Autor: Ing. Anna Ľalíková
Právny stav od: 27. 3. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2010

Obec uzatvorila s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o službách zamestnanosti“) dohodu, podľa ktorej príslušný úrad práce mesačne poukazuje zamestnávateľovi príspevok na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom. Príjem príspevku obec zatrieďuje na podpoložku ekonomickej klasifikácie 312001 Transfery zo štátneho rozpočtu. Na ktorú výdavkovú podpoložku ekonomickej klasifikácie zatriedi obec vyplatenie príspevku zamestnancovi podľa § 50a písm. b), t. j. sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom, ktorá je pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca a zamestnávateľ ho vypláca zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou? Podľa názoru obce tento príspevok nie je mzdou.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.