10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Hodnotenie zamestnancov je dôležitou oblasťou riadenia ľudských zdrojov, pretože prispieva k neustálemu zdokonaľovaniu pracovnej činnosti a zvyšovaniu pracovného výkonu zamestnancov. Výsledky hodnotenia zamestnancov sú podkladom pre odmeňovanie, povýšenie, rozhodovanie o potrebnom vzdelávaní, resp. slúžia ako východisko pre plánovanie ďalšej kariéry zamestnanca v rámci organizácie. Článok je zameraný na základné prvky systému hodnotenia zamestnancov, kritériá a metódy hodnotenia, vrátane konkrétnych príkladov a najčastejších chýb pri hodnotení zamestnancov. Súčasťou článku sú tipy, ako viesť hodnotiaci pohovor a vzorový formulár na hodnotenie zamestnancov.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Delené pracovné miesto alebo "job sharing" vytvára podmienky pre zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce a reaguje nielen na požiadavky zamestnávateľov, ale aj na požiadavky zamestnancov. Od klasického pracovného pomeru na dobu neurčitú na plný pracovný úväzok líši niekoľkými črtami. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Krátky test na overenie vedomostí: 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z možností, ktorá by dokázala nastaviť pozitívne medziľudské vzťahy v pracovnej oblasti, je aktívne využívanie inštitútu mediácie. Niektorým aktualizačným momentom a možnostiam tohto fenoménu v jej modernej elektronickej podobe sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak ste pozorne čítali tento článok, tak by vám nemalo robiť problém odpovedať na vybraných päť otázok.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z možností zmiernenia následkov prepúšťania je outplacement – proces podpory zamestnávania prepúšťaným zamestnancom a pomoc pri ďalšom uplatnení sa na trhu práce.

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je pre zamestnávateľa dobrovoľný. Prečítajte si, aké sú podmienky poskytnutia príspevku, jeho výšku, aj ako postupovať v prípade kratšieho pracovného času.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Sociálna politika zamestnávateľa alebo, ľudovo povedané, benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú stále aktuálnou témou. Ide o finančné alebo nefinančné zvýhodnenia. Na niektoré majú zamestnanci zo zákona nárok, iné závisia od rozhodnutia zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 7. 2. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 2. 2018

Skončenie pracovného pomeru upravuje Zákonník práce. Možno ho uskutočniť vzájomnou dohodou zamestnávateľa a zamestnanca alebo jednostranným úkonom z vôle jednej zo strán.

Dátum publikácie: 4. 12. 2017
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Hoci je darovacia zmluva upravená iba v Občianskom zákonníku, táto právna úprava sa používa aj v rámci obchodnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. Spôsob účtovania poskytnutého daru závisí od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar. Pretože jednoduché účtovníctvo je účtovníctvo „daňové“, pri účtovaní sa musí zobrať do úvahy, že poskytnutý dar nie je uznaným daňovým výdavkom.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.