9 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 4. 2020

Ak má zamestnávateľ Dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc", žiadosť dáva len raz, ďalej dáva len výkaz. V prípade, že za niektorý mesiac "Prvá pomoc" vzhľadom na príjmy nepatrí, dáva prázdny výkaz alebo nič? Podobne je to aj u OČR „pandemické“. Ak už nemá dôvod žiadať OČR, dáva prázdny výkaz alebo nič, až kým nebude obdobie „Prvej pomoci“ ukončené?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že nemôže pre zlý zdravotný stav vykonávať doterajšiu prácu. Môže mu zamestnávateľ ponúknuť inú prácu s nižšou mzdou, než mal doteraz, alebo na kratší pracovný čas? Zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi lekársky posudok. Čo má obsahovať lekársky posudok a od akého lekára musí byť?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ prevádzkuje čerpaciu stanicu otvorenú 24 hodín, 7 dní v týždni. Vyplývajú pre takéhoto zamestnávateľa zo Zákonníka práce nejaké špecifiká vzhľadom na rozvrhnutie pracovného času zamestnancov? Môže zamestnávateľ prejsť z odmeňovania mesačnou mzdou na odmeňovanie hodinovou mzdou?

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je nejaká možnosť, keby nemal zamestnávateľ momentálne prácu pre niektorých zamestnancov, aby títo ostali doma – mali hodiny mínus, ale dostali zaplatenú celú mesačnú mzdu, ako keby odpracovali?

Keď bude mať zamestnávateľ viac práce a mali by títo zamestnanci odpracovať nadčas, aby tento nebol preplatený ako nadčas s príplatkami, ale bolo by to akoby vyrovnané s tými pôvodnými mínusovými hodinami?

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Spoločnosť má zmluvu so školou o duálnom vzdelávaní, kde je dohodnuté, že študent dostane odmenu za produktívnu prácu 50 % z minimálnej mzdy na hodinu. V dochádzke študenta je odpracovaná aj sobota. Je to v poriadku? Môže mu spoločnosť vyplatiť aj príplatok za sobotu? Môže vôbec pracovať študent z duálneho vzdelávania v sobotu?

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hod. Z akej hodinovej sadzby musí platiť zamestnávateľ zamestnancom príplatky vychádzajúce z minimálnej mzdy? Je to zo sumy 2,989 €, ako je pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase, alebo zo sumy 3,0854 € pri 38,75 týždennom pracovnom čase?

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

U zamestnávateľa pracujú zamestnanci aj v sobotu. Má zamestnanec nárok na príplatok za prácu vo sviatok, keď sviatok pripadol na sobotu?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú od pondelka do piatka. Sviatok 5. 7. 2018 pripadol na štvrtok, na ich obvyklý pracovný deň. Zamestnávateľ ich požiadal, aby prišli do práce. Zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi za deň 5. 7. 2018 mzdu za odpracované hodiny + príplatok za sviatok. Majú zamestnanci nárok aj na náhradné voľno za tento deň, keďže cez sviatok obvykle nepracujú?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.