7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Je aj finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi zo sociálneho fondu na stravu oslobodený od odvodov a dane?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá odmenu za prácu v odbornej komisii, z ktorej sa platia všetky odvody a je prihlásená do Sociálnej poisťovne i zdravotnej poisťovne ako bežný zamestnanec. Zároveň je na materskej dovolenke a aktuálne prechádza na rodičovskú dovolenku. Okrem toho má aj hlavný pracovný pomer u iného zamestnávateľa. Má nahlásené prerušenie poistenia od začiatku poberania rodičovskej dovolenky. Zo Sociálnej poisťovne má zamestnávateľ informáciu, že by zamestnankyňa mala platiť všetky odvody, hoci je na rodičovskej dovolenke, a teda je v stave prerušenia poistenia. Softvér však umožní spracovať mzdy s plnými odvodmi, len keď zamestnávateľ nezaeviduje rodičovskú dovolenku. Mal by zamestnávateľ zrušiť prerušenie poistenia? Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 30. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 28. 2. 2021

Pôjde o neoprávnený výdavok zamestnávateľa, ak poskytne zamestnancovi stravovanie v deň, keď zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky a skutočne odpracuje len 3,75 hodiny? Považuje sa čerpanie dovolenky za pracovnú zmenu na účely stravovania a je teda splnený nárok na poskytnutie stravovania, ak zamestnanec odpracuje 3,75 hodiny a 3,75 hodiny čerpá dovolenku?

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO je zároveň aj poslancom na obecnom úrade. Dňa 9. 8. 2016 začala poberať materské, na ktoré jej vznikol nárok ako SZČO. Zároveň na obecnom úrade poberala nepravidelný príjem na dohodu ako poslanec, takže z obecného úradu jej nárok na materské nevznikol. Nehlásila sa ani na obecný úrad, že je na materskej dovolenke, keďže túto povinnosť nemá. Zamestnankyňa obecného úradu ju ale vyzvala, aby si túto povinnosť splnila. Je naozaj povinná hlásiť sa na obecný úrad, že je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 7. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnankyňa bola na predĺženej rodičovskej dovolenke, ktorá jej skončila 25. 12. 2016. Keďže mala nevyčerpaný jeden deň dovolenky, vo výplate za mesiac december jej ju zamestnávateľ vyplatil. Po odoslaní výkazu do zdravotnej poisťovne ho zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa vrátila ako chybový. Následne sa pri šetrení problému zistilo, že táto zamestnankyňa sa už v roku 2014 odhlásila zo zdravotnej poisťovne, čo zamestnávateľovi neoznámila. Teraz už nie je zdravotne poistená v našom štáte. Poisťovňa informovala, že keďže je poistená v inom štáte, na Slovensku už nemôže byť zdravotne poistená ani na jeden deň. Zamestnávateľ jej odvody stiahol zo mzdy aj odviedol. Aký je ďalší postup?

Dátum publikácie: 7. 6. 2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 10. 2013

Zamestnávateľ chce čerpať sociálny fond formou vyplácania vernostnej odmeny zamestnancovi po 5 rokoch trvania pracovného pomeru. Bude sa z tohto príjmu platiť len daň, nie odvody?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.