160 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ dostáva príspevky z projektu „Prvá pomoc“. Ako má postupovať, ak chce dať zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) a písm. b) Zákonníka práce a nechce čakať 2 mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý bol príspevok poskytovaný? Musí vrátiť celú prijatú dotáciu od začiatku poskytovania tejto pomoci, príp. pomernú časť iba za daného zamestnanca alebo za celú firmu a za aké obdobie?

Dátum publikácie: 18. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru dňa 15. 4. 2019. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – 1 rok; do 14. 4. 2020. Pracovný pomer sa predĺžil do 31. 10. 2020. Zamestnankyňa oznámila zamestnávateľovi, že čaká dieťa a má lekárom určený termín pôrodu 18. 11. 2020 (nástup na MD 7. 10. 2020). Je možné v tomto prípade predĺžiť zamestnankyni pracovnú zmluvu do 31. 10. 2021?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade zamestnanca, ktorý má so zamestnávateľom uzatvorené dva pracovné pomery na kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného pracovného času a zamestnávateľ ich chce zlúčiť do jedného pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že nemôže pre zlý zdravotný stav vykonávať doterajšiu prácu. Môže mu zamestnávateľ ponúknuť inú prácu s nižšou mzdou, než mal doteraz, alebo na kratší pracovný čas? Zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi lekársky posudok. Čo má obsahovať lekársky posudok a od akého lekára musí byť?

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má vo výrobe vytvorené pracovné miesta na nasledovné tri pozície: lisovač (výroba dielov), operátor vo výrobe (kontrola dielov) a montážny pracovník (montáž dielov). Aktuálne sa často stáva, že napr. na pozícii lisovač má zamestnávateľ viac zamestnancov ako potrebuje, a preto ich chce využiť na kontrole alebo na montáži. Preto uvažuje o vytvorení nového pracovného miesta s novým popisom pracovnej činnosti a s novými mzdovými podmienkami tak, aby to bol zamestnanec, ktorý by mohol pracovať na všetkých troch pozíciách...

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký doklad musí mať zamestnávateľ, že elektronické výplatné pásky boli odoslané? Je postačujúca tabuľka z programu, na ktorej sú uvedené mená zamestnancov, e-mailové adresy zamestnancov a obdobie, za ktoré je výplatná páska odoslaná? Rovnako sa postupuje aj pri odoslaní napríklad ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akým spôsobom dohodnúť aplikáciu konta pracovného času u osobitných kategórií zamestnancov? 

Dátum publikácie: 7. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Spoločnosť A zamestnáva ľudí a vykoná pre spoločnosť B napr. stavebné práce, krajčírske práce, účtovné práce a následne spoločnosť B predá svoje služby spoločnosti C (alebo FO). Medzi spoločnosťou A a spoločnosťou B môže byť zmluva o „zapožičaní zamestnancov“ alebo o poskytnutí služby alebo ako sa to dá ošetriť?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2014

Konateľ poberá pravidelne mesačne odmenu. Má zákonný nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako má zamestnávateľ viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí majú v pracovnej zmluve dohodnuté 2 miesta výkonu práce?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.