6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnanci, ktorých pracovný pomer skončil z dôvodu organizačných zmien, majú zo zákona nárok na odstupné. Popri nároku na odstupné môže zamestnancovi v špecifických prípadoch vzniknúť nárok aj na odchodné.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2021

Základným dokladom evidencie v súvislosti s poskytovaním mzdy je mzdový list zamestnanca. Pri uzatváraní ročných mzdových listov je vhodné skontrolovať aj doklady preukazujúce uplatnené nároky zamestnancov, napr. na nezdaniteľnú časť základu dane, na daňový bonus na vyživované deti a iné.

Dátum publikácie: 3. 6. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 5. 2016

Jedným z podstatných nárokov, ktoré sú spojené a priamo nadväzujú na neplatné skončenie pracovného pomeru, je aj náhrada mzdy. Otázky spojené s jej maximálnou výškou a prípadnou reguláciou zo strany súdu sú vždy otvorené, o to viac, že máme k dispozícii aj meniacu sa legislatívu tohto inštitútu, o ktorú sa stará slovenský zákonodarca.

Dátum publikácie: 3. 6. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 5. 2016

Nie je zriedkavým javom, že sa ukončujú v dnešnej dobe súdne spory, ktoré pod vplyvom úkonov strán sporu (dovolania) končia na rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aj keď ich história vzniku siaha napríklad do roku 2006. Ak totiž bol urobený nezákonný úkon jednostranného ukončenia pracovného pomeru v roku 2006 (vo forme výpovede), bude práve tento časový okamih kľúčový na celý priebeh sporu, pretože od platnej právnej úpravy v danom čase sa bude odvíjať aj posudzovanie úkonov tak zamestnávateľa a rovnako zamestnanca. Jeden inštitút pracovného práva je však špecifický pre obe tieto zmluvné alebo sporové strany. A je ním náhrada mzdy, ktorá sa poskytuje v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 3. 6. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 5. 2016

Práve pri pohľade na znenie § 79 ods. 2 Zákonníka práce je dôležité si všimnúť, že počnúc 1. septembrom 2007 sa z neho vypustili bez náhrady skutočnosti, ktoré viedli súd pri skúmaní a vôbec pri akceptácii obmedzenia náhrady mzdy, a to tým, že už sa neskúmalo, či zamestnanec bol v rozhodnom čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol alebo z akého dôvodu sa do práce nezapojil.

Dátum publikácie: 3. 6. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 5. 2016

V akejkoľvek časovej osi po roku 1989 je nutná interpretácia znižovania nárokov zamestnanca na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru cez prizmu dobrých mravov. Aj keď mal súd do 31. augusta 2007 k dispozícii škálu skutočností, o ktoré mohol svoje rozhodnutie spojené so znížením náhrady mzdy oprieť, musel tak činiť výnimočne a iba vtedy, ak by bolo možné konštatovať, že plnenie povinnosti zamestnávateľa poskytnúť túto náhradu je v rozpore s dobrými mravmi. Tým, že nie je už stanovená ani pracovná povinnosť, ako tomu bolo pred rokom 1990, nie je možné zamestnancovi vyčítať, že sa po ukončení pracovného pomeru nezamestnal a dobrovoľne sa stal nezamestnaným, a teda nárok na náhradu mzdy iba z tohto dôvodu byť krátený nemôže.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.