31 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 4. 2020

Ak má zamestnávateľ Dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc", žiadosť dáva len raz, ďalej dáva len výkaz. V prípade, že za niektorý mesiac "Prvá pomoc" vzhľadom na príjmy nepatrí, dáva prázdny výkaz alebo nič? Podobne je to aj u OČR „pandemické“. Ak už nemá dôvod žiadať OČR, dáva prázdny výkaz alebo nič, až kým nebude obdobie „Prvej pomoci“ ukončené?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ dostáva príspevky z projektu „Prvá pomoc“. Ako má postupovať, ak chce dať zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) a písm. b) Zákonníka práce a nechce čakať 2 mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý bol príspevok poskytovaný? Musí vrátiť celú prijatú dotáciu od začiatku poskytovania tejto pomoci, príp. pomernú časť iba za daného zamestnanca alebo za celú firmu a za aké obdobie?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 29. 9. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec je na pandemickej OČR, počas ktorej sa zúčastnil wellness pobytu na Slovensku. Môže mu zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu, ak spĺňa všetky ostatné podmienky?

Dátum publikácie: 24. 9. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi príjmový pokladničný doklad o zaplatení príspevku na podujatie „Talentovač 2020“, ktorého sa zúčastňuje jeho dcéra, žiačka ZŠ, počas tohtoročných letných prázdnin. Toto podujatie organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Má zamestnanec nárok na preplatenie 55 % nákladov ako príspevok na rekreáciu? V prípade, ak áno, čo je potrebné doložiť k žiadosti? Zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnanec je viac ako 2 roky v pracovnom pomere.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec si chce uplatniť rekreačný poukaz na dieťa. Tábor začal 29. 6. 2020 a trvá do 3. 7. 2020. Môže sa rozdeliť suma na faktúre na obdobie prázdnin?

Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa, ktorá nastúpila do pracovného pomeru v roku 2014 a bola na materskej a rodičovskej dovolenke, sa dňa 2. 9. 2019 vrátila do práce. Má nárok na príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie – športový zväz, ktorého činnosťou je vedenie športového klubu, organizuje v lete pre deti kemp v zariadení, ktoré nevydáva doklady potrebné na uplatnenie rekreačného poukazu. Môže občianske združenie - športový zväz - dať doklad o úhrade kempu použiteľný na uplatnenie si rekreačného poukazu pre rodičov detí? Aký vplyv bude mať tento doklad na účtovníctvo občianskeho združenia? Pôjde o zdaňovaný príjem alebo nezdaňovaný príjem?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2014

Konateľ poberá pravidelne mesačne odmenu. Má zákonný nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Postačuje čestné vyhlásenie zamestnankyne na účely preplatenia rekreačného príspevku o tom, že sa danej dovolenky zúčastnila s druhom, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti, avšak on má uvedený iný trvalý pobyt ako zamestnankyňa, pričom žijú spoločne v mieste trvalého pobytu zamestnankyne?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.