11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť dostáva príspevok od štátu na základe poklesu tržieb, opatrenie 3B. Keďže tento výnos je nedaňový, aj využitie tohto príspevku (nákladov) musí byť nedaňové. Pri účtovaní miezd, ktoré položky z hrubej mzdy sa vzťahujú k tomuto príspevku? Je možné percentuálne rozdeliť na všetky položky hrubej mzdy (okrem PN a návštevy u lekára)?

Dátum publikácie: 23. 5. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanci sú vyslaní viackrát počas roka na služobnú cestu do Vietnamu na rozbeh dcérskej spoločnosti. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom mimoriadnu prémiu za každý deň pobytu vo Vietname (napr. aj za dni pracovného pokoja). Má sa uvedená prémia zohľadniť pri výpočte priemerného zárobku alebo sa táto prémia pri výpočte priemerného zárobku nebude zohľadňovať, keďže sa viaže na dni pobytu a nie na výkon práce?

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí pracujú napr. 80 % svojho mesačného pracovného fondu v 1. alebo 2. kategórii, ale zvyšných 20 % svojho fondu pracujú v 3. kategórii (na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené RÚVZ ako rizikové). To znamená, že má zamestnancov, ktorí "nepravidelne" vykonávajú práce ako „rizikári“. Takýchto pracovníkov však pracovná zdravotná služba kategorizuje stále ako "nerizikárov". Ako im v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení má zamestnávateľ odvádzať príspevky? Má ich považovať na 100 % ako rizikárov (t. j. príspevok min. 2 % z príjmu) alebo im "prepočítavať" príjem za mesiac na príjem z nerizikovej časti (tam je dohodnutý paušálny príspevok zamestnávateľa na DDS) a zvyšok ich prepočítať ako (2 % z pomernej časti) pre rizikárov?

Dátum publikácie: 10. 1. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bol práceneschopný od 2. 5. 2016 do 30. 4. 2017. V roku 2016 mal nevyčerpanú dovolenku za rok 2015 vo výmere 2,5 dňa a za rok 2016 mal nevyčerpanú dovolenku vo výmere 30 dní. Koľko dní môže zamestnávateľ zamestnancovi krátiť dovolenku po ukončení pracovnej neschopnosti v roku 2017?

Dátum publikácie: 11. 10. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 5. 2018

Ako sa postupuje pri účtovaní stravných lístkov?

Dátum publikácie: 8. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium? Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?

Dátum publikácie: 2. 11. 2015
Autor: Lenka Gašincová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Je možné nariadiť zamestnancovi poukazovanie mzdy na bankový účet, lebo mu zamestnávateľ nechce mzdu vyplácať v hotovosti?

Dátum publikácie: 2. 3. 2015
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2014

S. r. o. priznala zamestnancovi odmenu za 12/2014, ktorú zaúčtovala účtovným zápisom 521/331 v účtovnom období 2014. Priznaná odmena nebola zamestnancovi v 1/2015 vyplatená, v 1/2015 mu bola vyplatená len základná zložka mzdy. V zmysle § 35 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa preddavok na daň zrazí pri výplate alebo pri
poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca, takže preddavok sa platí len zo skutočne vyplatenej mzdy. Je daňovým výdavkom v zdaňovacom období 2014 aj odmena, ktorá bola síce zamestnancovi priznaná v 12/2014, ale mu nebola v 1/2015 vyplatená?

Dátum publikácie: 19. 1. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec prečerpá dovolenku v mesiaci, kedy končí jeho pracovný pomer? Má zamestnávateľ zamestnanca nahlásiť na prerušenie sociálneho poistenia a zdravotného poistenia z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy? Dovolenku prečerpal o jeden a pol dňa.

Dátum publikácie: 11. 8. 2014
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Mzdová účtovníčka zabezpečuje aj personálnu agendu. Aké povinnosti pre ňu vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov? Aké predpisy a smernice musí vypracovať? Má nejaké oznamovacie povinnosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.