52 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy ostáva v platnosti aj na rok 2021 na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.143/2019 Z. z.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nárok na cestovné náhrady vzniká zamestnancovi, ktorý bol svojím zamestnávateľom vyslaný na pracovnú cestu. V článku sa zaoberáme pracovnou cestou a jej priebehom, vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu, podmienkami pracovnej cesty a na záver sme zhrnuli opatrenia COVID-19 v oblasti cestovných náhrad a ich dosah.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovná cesta zamestnanca, pracovná cesta pre osobitný okruh osôb, zahraničná pracovná cesta, pravidelné pracovisko, najčastejšie chyby súvisiace s definíciou pracovnej cesty a pravidelným pracoviskom a priebeh pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Všeobecné zásady vyslania podľa Zákonníka práce a súhlas s vyslaním, doba trvania pracovnej cesty a vyslanie na pracovnú cestu dočasne prideleného zamestnanca.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákonník práce nevyžaduje písomný súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu vykonanú mimo miesta obce pravidelného pracoviska alebo miesta bydliska zamestnanca a vo všeobecnosti ani písomnú formu vyslania na pracovnú cestu.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V období rokov 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného a sumy náhrad za po­užívanie cestného motorového vozidla, t. j. nebude sa reagovať na rast indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Na základe štatistických údajov za mesiac január 2018 bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného, a to konkrétne na zvýšenie súm stravného pre jednotlivé časové pásma o 5,1 %. Vo väzbe na vyššie uvedené bolo vydané opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Opatrením MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste: pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 eura na 4,80 eura, pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 eura na 7,10 eura, pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 eura na 10,90 eura.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Zvýšenie sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín vyvoláva určité problémy a nejasnosti v praxi pri aplikácii ustanovenia § 152 Zákonníka práce. V súvislosti so zmenou sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa objavujú nesprávne informácie týkajúce sa stravovania zamestnancov. Spôsobuje to mylná interpretácia dosahu zvýšenia stravného na nároky zamestnancov v oblasti stravovania.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.