8 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 6. 2019

Rozvrhnutie pracovného času a s tým súvisiace správne posúdenie nárokov zamestnancov za výkon práce nadčas, ako aj na obligatórne mzdové zvýhodnenia za prácu sú jednou z nosných oblastí, ktorej správne posúdenie trápi zamestnávateľov aj zamestnancov. Tento článok má za cieľ napomôcť obidvom stranám pracovnoprávnych vzťahov v lepšej orientácii v danej oblasti, ako aj poskytnúť prehľad o súčasnom stave v oblasti odmeňovania zamestnancov a jeho zmenách od 1. mája 2019.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 6. 2019

Rozvrhnutie pracovného času a s tým súvisiace správne posúdenie nárokov zamestnancov za výkon práce nadčas, ako aj na obligatórne mzdové zvýhodnenia za prácu sú jednou z nosných oblastí, ktorej správne posúdenie trápi zamestnávateľov aj zamestnancov. 

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Právny stav od: 1. 5. 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Právny stav od: 1. 5. 2019

Podľa  Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Právny stav od: 1. 5. 2019

Od 1. mája 2019 sa začína druhá etapa zvyšovania mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení ustanovené Zákonníkom práce budú vo výške 50 % za prácu v sobotu, 100 % za prácu v nedeľu a 40 %, resp. 50 % za nočnú prácu z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za vykonanú prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie. Zamestnávateľ a zamestnanec sa však môžu dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, kedy nárok na mzdové zvýhodnenie zaniká.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.