754 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Množstvo zamestnávateľov prevádzkuje vlastný vozový park, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania služieb. Či už ide o služobné cesty alebo iné činnosti súvisiace s pracovnou náplňou, tieto vozidlá často využívajú aj poverení zamestnanci zamestnávateľa. Pri týchto aktivitách prirodzene dochádza k spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa jednotlivých jázd. Cieľom tohto článku je zamestnávateľom poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s právnym režimom spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou a monitorovaním služobného vozidla.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Práca vykonávaná príbuznými v priamom rade, súrodencami a manželmi musí byť bezodplatná – nemožno rodinnou výpomocou nahrádzať riadny pracovný vzťah, a preto podnikateľ nemôže za takúto prácu vyplácať rodinnému príslušníkovi žiadnu odmenu.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Slovenský právny poriadok pozná len všeobecné pojmy ako podnik, podnikanie, rodina a blízka osoba, definícia pojmu rodinné podnikanie alebo rodinný podnik nie sú legislatívne vymedzené.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Keďže majú rodinní príslušníci k vlastnej firme iný vzťah a podobné či spoločné hodnoty, je tu predpoklad, že sa bude podnik lepšie riadiť. Tiež je tu snaha rodiny uprednostniť záujmy podniku pred okamžitým finančným prospechom, záujem rodiny plniť dlhodobé ciele a dodržiavanie rodinných tradícií.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenské nezaniká dňom nástupu na materskú, ale až dňom skončenia tehotenstva, to znamená, že je súčasne môže poistenkyňa poberať aj iné nemocenské dávky.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pre SZČO sa do podmienky splnenia 270 dní nemocenského poistenia počítajú všetky obdobia ukončeného nemocenského poistenia v priebehu posledných dvoch rokov – nie je nutné, aby to bolo poistenie len zo SZČO. Do obdobia sa započítava aj obdobie prerušenia nemocenského poistenia z titulu rodičovskej dovolenky (u zamestnanca) alebo poberania rodičovského príspevku (u SZČO).

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pre SZČO sa do podmienky splnenia 270 dní nemocenského poistenia počítajú všetky obdobia ukončeného nemocenského poistenia v priebehu posledných dvoch rokov – nie je nutné, aby to bolo poistenie len zo SZČO. Do obdobia sa započítava aj obdobie prerušenia nemocenského poistenia z titulu rodičovskej dovolenky (u zamestnanca) alebo poberania rodičovského príspevku (u SZČO).

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú vedomosť o tom, že aj v pracovnoprávnych vzťahoch je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť, prípadne že je možné výpoveď danú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca odvolať a v pracovnom pomere naďalej pokračovať. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.