447 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2014
Právny stav do: 28. 2. 2021

Konateľ poberá pravidelne mesačne odmenu. Má zákonný nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorí z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa nespĺňajú podmienku výkonu práce v rozsahu presahujúcom štyri hodiny v rámci pracovnej zmeny a zamestnancom vykonávajúcim prácu doma („home office“), ak v rámci pracovnej zmeny vykonávajú prácu viac ako štyri hodiny?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka mala príjem za 1/2019 materské 195,20 €, plus príjem zo zamestnania 773,95 € a potom už iba rodičovský príspevok. Môže si uplatniť nárok na celých 12 mesiacov alebo iba 11 mesiacov?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2002
Právny stav do: 30. 6. 2019

Zamestnankyňa bola na pracovnej ceste a k cestovnému príkazu doložila pokladničný doklad, že si kúpila obed za 4,10 €. Má nárok na stravné vo výške 4,10 € alebo 4,80 €?

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2001
Právny stav do: 31. 12. 2018

Z akej minimálnej mzdy sa má počítať mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj prácu v noci podľa nového Zákonníka práce platného od 1. 5. 2018?

Ktorý výklad je správny?

Prvý výklad:

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu sú od 1. 5. 2018 bez ohľadu na stupeň náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený.

Druhý výklad:

Podľa zákona o minimálnej mzde  suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2018 bude výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,7590 eura. Minimálna mzda pre rok 2018 vo výške 480 eur prislúcha k prvému stupňu náročnosti práce a od nej sa odvíjajú sumy minimálnych miezd pre ostatné stupne náročnosti. Spôsob výpočtu je vynásobením minimálnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy, ktorý prislúcha ku konkrétnemu stupňu náročnosti práce.

Dátum publikácie: 30. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 28. 2. 2021

Pôjde o neoprávnený výdavok zamestnávateľa, ak poskytne zamestnancovi stravovanie v deň, keď zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky a skutočne odpracuje len 3,75 hodiny? Považuje sa čerpanie dovolenky za pracovnú zmenu na účely stravovania a je teda splnený nárok na poskytnutie stravovania, ak zamestnanec odpracuje 3,75 hodiny a 3,75 hodiny čerpá dovolenku?

Dátum publikácie: 14. 5. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2019

Spoločnosť spracováva personalistiku a mzdy.

Zamestnankyňa spoločnosti, ktorá spracováva personalistiku a mzdy, bola preškolená v roku 2016 ohľadom ochrany osobných údajov a získala aj osvedčenie. Údaje spracováva cca 100 zamestnancom. Musí mať spoločnosť aj zodpovednú osobu? Podľa nového zákona platného od mája 2018 zamestnankyni toto preškolenie stačí, resp. musí si urobiť nové?

Dátum publikácie: 5. 3. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako zaradiť vodiča do platovej triedy? Je to remeselná alebo duševná činnosť?

Dátum publikácie: 28. 2. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 30. 4. 2018

Má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, ak mal výkon aktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku medzi 22:00 hod. a 6:00 hod.? Napríklad, ak je výkon aktívnej pracovnej pohotovosti od 22:00 hod. do 23:30 hod., má nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.