15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Člen štatutárneho orgánu nemá majetkový podiel v akciovej spoločnosti. Zároveň je v spoločnosti zamestnaný ako zamestnanec. Tento člen dostane vyplatený podiel na zisku za rok 2017. Má byť podiel na zisku zdanený zrážkovou daňou vo výške 7 %, pretože je určený pre člena štatutárneho orgánu? Sociálna poisťovňa tvrdí, že vzhľadom na to, že člen štatutárneho orgánu nemá účasť na majetku spoločnosti, spoločnosť je povinná z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Je takáto kombinácia – zrážková daň a odvody do Sociálnej poisťovne – možná?

Dátum publikácie: 1. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom končí pracovný pomer 30. 4. 2018. Má nad 33 rokov a jeho týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku? Počas trvania pracovného pomeru nebol dočasne práceneschopný.

Aký je nárok na dovolenku zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, ktorý skončil pracovný pomer 28. 2. 2018? Tiež má už 33 rokov, týždenný pracovný čas je v dĺžke 37,5 hodiny, pracovný čas má 11,5 hodiny.

Dátum publikácie: 30. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Akým spôsobom je potrebné ošetriť v pracovnej zmluve alebo inou informáciou ochranu osobných údajov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov? Je potrebné to dopísať do pracovnej zmluvy v nejakom bode, dodatkom k pracovnej zmluve alebo prípadne písomnou informáciou všetkým zamestnancom?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Doba uchovávania – archivácie dochádzkových kníh je 3 roky?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné dať podpísať všetkým zamestnancom nový súhlas v rámci nového zákona o ochrane osobných údajov s dátumom od 25. 5. 2018? Alebo sa to týka len nových zamestnancov, ktorí nastúpili po danom dátume?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov platného od 25. 5. 2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27. 4. 2016 sa považuje za osobný údaj meno a priezvisko zamestnanca, ktorý koná v mene právnickej osoby (napríklad jan.maly@nazovfirmy.sk), informácia o služobnom telefónnom čísle v emailovej komunikácii?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je výslovne zakázané podľa nového zákona o ochrane osobných údajov uvádzať rodné číslo v pracovných zmluvách a dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo je to povolené, keďže rodné číslo je potrebné k prihláseniu zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a na plnenie ostatných zákonných povinností? Môže byť uvedené aj v pracovnej zmluve alebo musí byť iba napr. v osobnom dotazníku zamestnanca?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci v nepretržitej dvojzmennej prevádzke sú odmeňovaní mesačnou mzdou. Je potrebné im platiť príplatky za soboty, nedele a sviatky, keď sú to vopred dohodnuté dni, keď má zamestnanec pracovať? Za nočné odpracované hodiny musia mať zvýhodnenie. Patrí im zvýhodnenie aj za soboty, nedele a sviatky?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Postupuje zamestnávateľ správne, ak z príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie platí preddavok na daň? Je príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie súčasťou hrubej mzdy v prvom riadku potvrdenia o zdaniteľných príjmoch?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.