16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Narodenie dieťaťa a starostlivosť o dieťa patria medzi dôležité obdobia v živote rodičov, ktoré ovplyvňujú nielen ich čas, ale aj príjem. V článku sa pozrieme na to, kto má nárok na materskú dovolenku, aká je dĺžka materskej dovolenky, či môže ísť muž (otec) na materskú dovolenku, prípadne iné osoby, aké sú možnosti úpravy pracovného času zamestnanca na materskej dovolenke. V druhej časti článku sa pozrieme na materskú dávku, kto má na ňu nárok, v akej výške sa poskytuje, za aké obdobie, ako aj ďalšie dôležité skutočnosti s tým spojené.

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Pre pracovný pomer je typické, že zamestnanec prácu pre zamestnávateľa vykonáva osobne. Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne bránia prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. Zákonník práce označuje tieto situácie ako prekážky v práci.

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Charakteristika pojmov osobná prekážka v práci, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Dôležité osobné prekážky, pri ktorých zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno, ale neposkytne mu náhradu mzdy a prekážky, pri ktorých zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Zamestnávateľ môže pracovné voľno poskytnúť nad rozsah ustanovený Zákonníkom práce.

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Praktické príklady, ako preukázať prekážky v práci a ako posúdiť ich opodstatnenie. 

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
V uvedenom článku sa budeme zaoberať autormi, ktorí majú sídlo, miesto podnikania a bydlisko na území SR.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Prinášame i niekoľko príkladov, vzory i praktické rady z danej problematiky.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Prinášame i niekoľko príkladov, vzory i praktické rady z danej problematiky.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.