40 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Príspevok sa venuje novej právnej úprave ochrany osobných údajov v nadväznosti na infozákon a tomu, či v tejto oblasti nastali zmeny alebo nie.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Podľa infozákona majú povinnosť sprístupňovať informácie tzv. povinné osoby. Kategórie subjektov povinných sprístupňovať informácie definuje infozákon v ust. § 2.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Starostlivosť o dieťa patrí medzi dôležité obdobie v živote rodičov, ktoré ovplyvňuje nielen ich čas, ale aj príjem. V článku sa pozrieme na to, kto má nárok na rodičovskú dovolenku, aká je dĺžka rodičovskej dovolenky, kedy vzniká a kedy zaniká nárok na rodičovskú dovolenku, aké sú možnosti úpravy pracovného času zamestnanca na rodičovskej dovolenke. V druhej časti článku sa pozrieme na rodičovský príspevok, kto má naň nárok, v akej výške sa poskytuje, za aké obdobie atď.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Venujeme sa problematike sektora sociálnej ekonomiky a sociálnym podnikom, ako aj novým podmienkam slúžiacim na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti, ako aj systému podpory, ktorý je spoločensky prijateľný a plne dodržiava pravidlá štátnej pomoci. Uvedené ciele sú predmetom legislatívnej úpravy nového zákona z 13. marca 2018, zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2018.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2018

Životopis, sprievodné dokumenty či profil na LinkedIne poskytujú prvé informácie, podľa ktorých personalisti posudzujú uchádzača o pracovné miesto. Ako zaujať a presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa, aby do výberového procesu zaradil práve vás?

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2018

Personalisti považujú už za samozrejmosť, že si overia internetovú povesť uchádzačov o zamestnanie. Aj keď si uvedomujú, že informácie, ktoré na internete nájdu, môžu byť nepresné či nesprávne, nie všetci si ich overujú. Napriek tomu pripúšťajú, že ich tieto informácie ovplyvňujú pri rozhodovaní o výbere uchádzačov. Článok prináša zaujímavé zistenia prieskumov týkajúcich sa overovania internetovej povesti a tipy, ako sa starať o svoju online reputáciu.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Poukazujeme na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov kamerovým systémom nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj Zákonníka práce. Cieľom je tiež informovať zamestnávateľov ako prevádzkovateľov kamerových systémov o stanovených podmienkach a predpokladoch, ktoré sú na nich ako na prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov kladené.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Monitorovanie kamerovým systémom vyžaduje dodržiavanie zásad z hľadiska ochrany osobných údajov i z hľadiska Zákonníka práce. Otestujte si svoje vedomosti.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Prehľad príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, za nadčas, za sťažený výkon práce a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Prehľad veličín potrebných v mzdovom účtovníctve v roku 2019. 

Partner