10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ zamestnáva cudzincov z tretích krajín. V zmysle platnej legislatívy je im povinný zabezpečiť a uhradiť ubytovanie. Je hodnota poskytnutého bezplatného ubytovania nepeňažným príjmom zamestnancov a podlieha dani z príjmov, zdravotným a sociálnym odvodom?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú od pondelka do piatka. Sviatok 5. 7. 2018 pripadol na štvrtok, na ich obvyklý pracovný deň. Zamestnávateľ ich požiadal, aby prišli do práce. Zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi za deň 5. 7. 2018 mzdu za odpracované hodiny + príplatok za sviatok. Majú zamestnanci nárok aj na náhradné voľno za tento deň, keďže cez sviatok obvykle nepracujú?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Bývalá zamestnankyňa sa rozhodla skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Bol jej vyplatený osobný účet vo výške 175 €. Pravidlo v kolektívnej zmluve je nastavené tak, že zamestnanec, ktorý sám skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe nemá nárok na vyplatenie osobného účtu. Zamestnávateľovi sa nepodarilo podpísať dohodu o zrážke zo mzdy. Bývalej zamestnankyni zasiela výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Vymáhanú sumu zamestnávateľ očistil o odvod a daň. Je to tak správne?

Môže si zamestnávateľ žiadať späť odvody a daň od poisťovní a daňového úradu, ak nemá opravný mesačný výkaz ani opravný prehľad dane?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Bude sa časový posun zohľadňovať oproti stredoeurópskemu času aj v prípade, že zamestnanci vycestovali do Vietnamu s medzipristátím v Dubaji?

Napr. na letenke majú uvedené:

odlet z Vietnamu do Dubaja - 21. 8. o 15:00 hod. (miestny čas vo Vietname)

prílet do Dubaja - 21. 8. o 19:00 hod. (miestny čas v Dubaji)

odlet z Dubaja do Rakúska - 21. 8. o 24:00 hod. (miestny čas v Dubaji)

prílet do Rakúska - 22. 8. o 04:00 hod. (miestny čas v Rakúsku - stredoeurópsky čas).

Má sa zohľadniť pre účely výpočtu stravného čas odletu lietadla z Vietnamu do Dubaja podľa letového poriadku v tom zmysle, že momentom odletu je už v krajine príletu? Je nutné uvedené prepočítavať na stredoeurópsky čas (9 hod.)?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zubárka, ktorá vykonáva činnosť na Slovensku, má uzatvorenú aj dohodu o pracovnej činnosti. Uvedená zubárka plánuje vykonávať činnosť zubárky aj v Českej republike, avšak nebude možné, aby tieto služby fakturovala. Český zamestnávateľ by sa prihlásil do Sociálnej a zdravotnej poisťovne na Slovensku a odvádzal by odvody tu. Ďalšou možnosťou je vykonávať činnosť v Českej republike okrajovo, kde by na konci roka dostala potvrdenie o príjmoch a tie by zahrnula do daňového priznania. Ktorý postup je pre zubárku najjednoduchší?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 2. 2012

Slovenská spoločnosť zamestnala maďarského občana, pričom v pracovnej zmluve má určené miesto výkonu prác SR a štáty EÚ, keďže ide o montéra, ktorý bude vykonávať svoje práce na zákazkách zamestnávateľa a nie v sídle spoločnosti. Ak bude zákazka v Maďarsku v meste, kde žije (nebude teda dochádzať ani cestovať na Slovensko, ale celý týždeň bude pracovať v tom meste, kde žije), má nárok na zahraničné stravné maďarské, celodenné, t. j. 39 €/deň?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ do 30. 4. 2018 zamestnával zamestnancov na plný klasický úväzok 8 hod/1 deň. Od 1. 5. 2018 prešiel zamestnávateľ na nepretržitú prevádzku a zamestnanci X majú 7,5 hod. úväzok jedna zmena, resp. zamestnanci Y majú 7,6 hod úväzok.

Ako správne postupovať pri prepočte zostatku dovoleniek?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec bol zvolený za predsedu odborovej organizácie u toho istého zamestnávateľa s platnosťou od 1. 8. 2018. Zamestnanec zároveň požiadal zamestnávateľa o uvoľnenie na výkon odborovej funkcie od 1. 8. 2018. Má zamestnávateľ nejakú povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri takejto zmene u zamestnanca? 

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnankyni bolo dieťa (narodené 10. 3. 2016) zverené do predosvojiteľskej starostlivosti dňa 20. 11. 2017. Do 3. 6. 2018 bola na materskej dovolenke a od 4. 6. 2018 požiadala o rodičovskú do 19. 11. 2020. Dokedy jej môže zamestnávateľ poskytnúť rodičovskú dovolenku, resp. na základe čoho jej môže poskytnúť rodičovskú dovolenku až do 19. 11. 2020? Je potrebné potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ju môže čerpať do troch rokov od zverenia?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá odmenu za prácu v odbornej komisii, z ktorej sa platia všetky odvody a je prihlásená do Sociálnej poisťovne i zdravotnej poisťovne ako bežný zamestnanec. Zároveň je na materskej dovolenke a aktuálne prechádza na rodičovskú dovolenku. Okrem toho má aj hlavný pracovný pomer u iného zamestnávateľa. Má nahlásené prerušenie poistenia od začiatku poberania rodičovskej dovolenky. Zo Sociálnej poisťovne má zamestnávateľ informáciu, že by zamestnankyňa mala platiť všetky odvody, hoci je na rodičovskej dovolenke, a teda je v stave prerušenia poistenia. Softvér však umožní spracovať mzdy s plnými odvodmi, len keď zamestnávateľ nezaeviduje rodičovskú dovolenku. Mal by zamestnávateľ zrušiť prerušenie poistenia? Ako má zamestnávateľ postupovať?

Partner