7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ, u ktorého pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni (24 h denne, 7 dní v týždni), zamestnanca jednej zmeny strieda zamestnanec ďalšej zmeny. Pracovný čas zamestnanca je rozvrhnutý nerovnomerne. Je v súlade s príslušnou legislatívou rozvrhnúť pracovný čas zamestnancovi v rozsahu 12 h denne v troch (výnimočne v štyroch) za sebou nasledujúcich dňoch (po ktorých nasledujú 4, resp. 3 dni voľna)?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Agentúra dočasného zamestnávania zabezpečuje zamestnancom dopravu na miesto výkonu práce a späť pre zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vo viaczmennej prevádzke. Doprava je zabezpečovaná len na určitých projektoch.

  1. S akým počtom zamestnancov (agentúry alebo na danom projekte) sa má počítať pre splnenie podmienky oslobodenia nepeňažného plnenia vzťahujúcej sa na podiel zamestnancov využívajúcich tento spôsob dopravy?
  2. Ako sa má vypočítať 30 % zo sumy výdavkov vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy?
  3. Aplikuje sa oslobodenie nepeňažného plnenia aj pri zabezpečovaní ubytovania?
Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnanec na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa §152a Zákonníka práce predložiť faktúru za ubytovanie najmenej na 2 noci od prevádzkovateľa ubytovania a k tomu priložiť bločky za služby od iných prevádzkovateľov služieb (z kúpaliska, z reštaurácie, wellness, vstupeniek z jaskýň, skipassov, organizovaných výletov a pod.)?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa doniesla faktúru o tom, že bola 3 noci na rekreačnom pobyte. Faktúra je vystavená na jej meno, v žiadosti uviedla 4 osoby (ona plus manžel plus dve deti), ale v časti "miestny poplatok" je uvedený počet osôb 6. Ovplyvní to výpočet príspevku na rekreáciu?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreačné poukazy, keď je u zamestnávateľa priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2018 - 49,04 – je to menej ako 50 zamestnancov a viac ako 49?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 5. 2010

Sú vstupné lekárske prehliadky povinné pre všetkých prijímaných zamestnancov? Ktorých zamestnancov má zamestnávateľ povinnosť vysielať na opakované lekárske prehliadky?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

V prípade, že otec na materskej ukončil pracovný pomer, z ktorého poberá materskú, môže vykonávať zároveň v tejto spoločnosti prácu ako SZČO, ktorá nie je totožná, ale môže vykazovať podobné znaky ako práca, ktorú vykonával ako zamestnanec na pracovnej zmluve, z ktorej teraz poberá materskú?

Partner