19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o whistleblowingu“), ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý bol účinný od 1. 1. 2015.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Krátky test k článku, ktorý sa zaoberá novým zákonom č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2019

Ponúkame komplexný a praktický prehľad o možnostiach, výhodách aj úskaliach používania kamerových systémov v prostredí komerčných firiem.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2019

Treba riešiť súhlas dotknutej osoby v prípade osobitného účelu spracúvania osobných údajov, ktorým je súhlas s ich použitím na marketingové účely, právny titul získavania osobných údajov a ich následné použitie, dĺžka doby, počas ktorej je optimálne nastaviť ich spracúvanie, možné riziká, ktoré vyplývajú z marketingových kampaní, fotenie  pre marketingové kampane, fotenie zamestnancov alebo účastníkov na podujatiach organizovaných zamestnávateľmi?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Podrobne zákonné znenie a metodické usmernenie na uplatňovanie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2019

Praktické vyučovanie žiak vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe v dielni, ktorá je súčasťou strednej odbornej školy, ak sa žiak nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania, na pracovisku zamestnávateľa, ak sa žiak nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania, na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, praktického cvičenia na strednej odbornej škole ako samostatného vyučovacieho predmetu.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 6. 2019

„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda zasa, že s ňou ten lepší svet odchádza.“

Karel Čapek

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 6. 2019

V praxi sa často stretávame s tým, ako vek vplýva na rozhodnutie o prijatí do zamestnania, ukončení pracovného pomeru či rekvalifikácie, čo má negatívny vplyv na personálnu politiku voči starším zamestnancom. Existujú nejaké riešenia?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 6. 2019

V súčasnosti neustále rastie počet mužov (otcov), ktorí sa rozhodnú odísť na „materskú dovolenku“ a poberať materské. Je to najmä z dôvodu, že matka dieťaťa po skončení poberania materskej dávky prechádza na rodičovský príspevok, ktorý je podstatne nižší ako materské (pre rok 2019 je to 220,70 eura mesačne). Nástupom otca na „materskú dovolenku“, počas ktorej bude poberať materské, si rodičia vedia celkom slušne navýšiť príjem. Otec tak môže urobiť kedykoľvek do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Ako to celé funguje, si bližšie rozoberieme v tomto článku.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 6. 2019

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré súvisia so skončením pracovnoprávneho vzťahu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.