Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Personálny a mzdový poradca podnikateľa
846 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ si plní svoje povinnosti na úseku BOZP a PO prostredníctvom externej spoločnosti. Tá chce vykonať BOZP a PO školenie zamestnancov zamestnávateľa online a s týmto účelom žiada od zamestnávateľa e-mailové adresy zamestnancov. Zamestnanci pracovné e-mailové adresy nemajú. Je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť súkromné e-mailové adresy svojich zamestnancov externej spoločnosti s cieľom vykonania školení? Je potrebné, aby zamestnanci udelili externej spoločnosti súhlas so spracúvaním ich súkromných e-mailových adries?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať pri vyhodnotení neprítomnosti v práci z dôvodu karantény zamestnanca? Môže to ospravedlniť ako neplatené prekážky v práci? Je potrebné zamestnanca odhlásiť zo sociálneho poistenia?

Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 13. 5. 2021

Na stránke Národného inšpektorátu práce uvádzajú v článku Kto nesie náklady za respirátory potrebné na ochranu pred ochorením na COVID-19 - Národný inšpektorát práce (gov.sk) povinnosť zamestnanca si na vlastné náklady zabezpečiť ochranné rúško a respirátor. V zákone o BOZP je definované, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. rúška, respirátory) zamestnancovi v rámci výkonu ich pracovnej činnosti. Je v tomto prípade zákon o BOZP nadradený nad všetky usmernenia vlády a články?

Dátum publikácie: 13. 8. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ plánuje vyhlásiť zamestnávateľskú súťaž – v zmysle motivovania zamestnancov k zdravému životnému štýlu. Spoločnosť chce na dosiahnutie príjmov zabezpečiť čo najlepšiu dochádzku, snaží sa o čo najvyššiu zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 vo firme. Je možné vyhlásiť takúto súťaž s podmienkou zaočkovania, kde by bola vyplatená výhra vo výške max. do 350 € zamestnancovi, ktorý splní podmienky?

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

V prípade, ak firma zabezpečí medzinárodný očkovací preukaz pre svojich zamestnancov, bude sa tento náklad považovať za daňový? Je potrebné zosobňovať ho zamestnancovi ako nepeňažný príjem? Alebo tento náklad bude pre firmu nedaňový?

Dátum publikácie: 30. 6. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Konateľ, ktorý vykonáva činnosti na základe príkaznej zmluvy, nemá podľa Zákonníka práce nárok na dovolenku a ani náhradu príjmu počas pracovnej neschopnosti. Môže mať na výplatnej páske vyčíslený vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu a dovolenkový priemer, hoci sa reálne využívať nebude, alebo to tam vôbec nepatrí? Za tohto konateľa bude zamestnávateľ platiť povinné nemocenské poistenie ako za štandardného zamestnanca, ale konateľ nebude mať nárok na náhradu príjmu dočasnej pracovnej neschopnosti počas jeho choroby, ktorú štandardnému zamestnancovi prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ?

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ chce zamestnať na dohodu o pracovnej činnosti študenta, ktorý je Ukrajinec. Má povolenie na pobyt, kde sa uvádza o. i. oprávnenie pracovať, je to študent vysokej školy denného štúdia s prideleným slovenským r. č. a pobyt má prechodný. Nemá žiadnu zdravotnú kartu, ešte tu nepracoval. Je potrebné ho nahlásiť tlačivom: Informačná karta na úrade práce. Kde ešte všade ho treba prihlásiť? Čo so zdravotnou poisťovňou? Odvody budú tak ako u riadneho zamestnanca?

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ zamestnať na trvalý pracovný pomer osobu, ktorá je momentálne študentom vysokej školy a má na území SR prechodný pobyt s povolením na prácu – osoba s ukrajinskou národnosťou?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Po prihlásení zamestnankyne do zdravotnej poisťovne bolo následne zistené, že je poistená v Španielsku, pretože tam vykonáva zárobkovú činnosť. Môže zamestnávateľ spracovať mzdu za apríl bez odvodov do zdravotnej poisťovne a akú legislatívu má uplatniť pri odvodoch do Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť uzatvorila s fyzickou osobou, ktorá je zároveň aj konateľom spoločnosti, „Dohodu o vykonávaní funkcie zodpovedného zástupcu“, ktorá bola uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a táto dohoda je považovaná za príkaznú zmluvu a je teda istým druhom mandátnej zmluvy. Príjmy z tejto dohody, keďže ide o príkaznú zmluvu, sú podľa slov právneho zástupcu spoločnosti, príjmami zo závislej činnosti. Na základe týchto informácií po konzultácii so Sociálnou poisťovňou bola táto fyzická osoba prihlásená na účely sociálneho a zdravotného poistenia podľa platnej legislatívy.

Táto príkazná zmluva má svoje špecifické dojednania, a to v oblasti minimálneho rozsahu počtu odpracovaných dní za rok (108 pracovných dní) a mesačnú odmenu, ktorá je vyplácaná podľa toho, v ktorom mesiaci bola vykonávaná dohodnutá činnosť (môže sa stať, že v jednom mesiaci odpracuje 2 pracovné dni, v inom zasa 20 pracovných dní, v niektorom žiadny pracovný deň).

Má fyzická osoba nárok podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, má nárok na daňový bonus? Má spoločnosť odvádzať za túto fyzickú osobu príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie? Vzniká pri príkaznej zmluve nárok na dovolenku, stravné lístky, náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti? Ako má spoločnosť na výplatnej páske uvádzať počet odpracovaných dní a hodín, prípadne ako sa riešia sviatky?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.