Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4381 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

Dátum publikácie: 12. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Aké práva (možnosti) má zamestnávateľ (napr. kaviareň) ohľadne vyplácania mzdy zamestnancom počas zákazu otvorenia prevádzky? V rámci opatrení voči šíreniu koronavírusu je povinne zatvorená kaviareň (zamestnávateľ – SZČO) a nemá možnosť ďalej prideľovať prácu zamestnancom ani vo forme home office.

Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Dá sa s cieľom plnenia povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím využiť plnenie aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnáva takúto osobu, ale len na dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec končí pracovný pomer, ktorý mu trvá od 1. 10. 2009. Od roku 1999 je poberateľom výsluhového dôchodku. Od roku 2011 poberá starobný dôchodok. Má nárok na odchodné?

Dátum publikácie: 5. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanci počas mimoriadnej situácie pracujú z domu. Zamestnávateľ si chce upraviť v kolektívnej zmluve, že bude počas obdobia práce z domu z dôvodu týchto mimoriadnych situácií, ak nastanú, poskytovať peňažný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ chce, aby tento finančný príspevok na stravovanie bol oslobodený od dane a odvodov, keďže sa bude poskytovať počas mimoriadnej situácie. Môže si neplatenie dane a odvodov z finančného príspevku na stravovanie upraviť v kolektívnej zmluve?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnáva žiakov. Žiaci dostávajú stravné lístky, avšak celú hodnotu stravných lístkov hradí spoločnosť. Ide v takomto prípade o daňový náklad spoločnosti (myslia sa stravné lístky, ktoré by si mali žiaci hradiť sami)? Čo sa týka účtovania, môže sa použiť zápis 527/333?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku. Zamestnávateľ uvažuje o zlúčení alebo skončení prevádzky. Ak by došlo k zániku zamestnávateľa, ako má zamestnávateľ postupovať pri skončení pracovného pomeru so zamestnankyňou? Patrí zamestnankyni aj odstupné? Ako ho vyrovnať, ak zamestnávateľ nebude mať finančné prostriedky?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec spoločnosti exekútorského úradu si robí doktorandské štúdium. Môže mu spoločnosť preplatiť poplatok za toto doktorandské štúdium v sume 500 € a môže si dať túto sumu do nákladov? Ak by to bolo možné, musí zamestnávateľ zamestnancovi zraziť daň zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec, od marca 2020 už dôchodca, by mal dať daňové priznanie za rok 2019, kedy bol zamestnaný na trvalý pracovný pomer celý rok. Ten trval do 29. 2. 2020. Žiadosť o riadny dôchodok podal 9. 11. 2019. Tento mu bol priznaný v marci 2020 aj za 11/2019 a 12/2019. Môže si uplatniť odpočítateľnú položku za 12 mesiacov alebo ju treba krátiť?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ mal v zdravotnej poisťovni preplatky a požiadal o ich vrátenie. Zároveň sa v starých rokoch zistili nedoplatky, ktoré zdravotná poisťovňa odpočítala od preplatkov, aby si vyrovnala nedoplatky za zamestnancov aj zamestnávateľa. Výsledná suma bola do 5 €, ktorú vracať nebude. Je potrebné, aby zamestnávateľ vracal preplatky a zrážal nedoplatky zamestnancov aj za staré roky, aj za nové roky? Preplatky boli za rok 2019 a rok 2020 a nedoplatky za rok 2015. Niektorí zamestnanci u zamestnávateľa už nerobia.

...

Partner