Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4523 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je práceneschopný od 29. 11. 2019, čiže mu končí podporné obdobie. Liečenie má schválené od 29. 1. 2021. Keďže mu bol priznaný plný invalidný dôchodok, tak mu lekárka pravdepodobne ukončí dňom 29. 11. 2020 PN. Môže byť tento zamestnanec na PN, aj keď nebude poberať nemocenské dávky? Ak mu bude ukončená PN a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, musí mu byť vyplatené odstupné a odchodné?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2015

Zamestnankyňa bola práceneschopná od 6. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Dňa 4. 1. 2021 pracovala a od 5. 1. 2021 je na pandemickej OČR, kde je predpoklad, že bude do 15. 1. 2021. Vzhľadom na § 250b a § 64 a § 157 Zákonníka práce keby bude môcť zamestnávateľ s touto zamestnankyňou ukončiť pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec sa pri spracúvaní výkazov dozvedel, že jeho kolegovia majú vyššiu mzdu ako on. Na základe zistených informácií podal zamestnávateľovi sťažnosť na nerovnaké zaobchádzanie. Dopustil sa tým porušenia pracovnej disciplíny a porušenia dôvernosti informácií, s ktorými sa pri plnení pracovných povinností oboznamuje?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je od júla 2020 na materskej dovolenke. Spĺňa podmienku 14. platu. 13. plat mala vyplatený a je zamestnaná viac ako 48 mesiacov. Ako jej vypočítať výšku 14. platu?

Jej hrubá mzda je 1 080 eur, odmeňovaná je mesačnou mzdou a pracovný čas má v dĺžke 35 hodín.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Zamestnávateľ so sídlom v SR chce uzatvoriť pracovnú zmluvu s občanom ČR, pričom výkon práce bude v prevažnej miere na území ČR, v mieste bydliska zamestnanca (home office) a zároveň niekoľkokrát za mesiac vycestuje do sídla zamestnávateľa v SR. Keďže ide o prácu obchodného zástupcu, v rámci jeho náplne práce bude aj časté cestovanie do iných krajín EÚ za účelom obchodných rokovaní...

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ bude prepúšťať zamestnancov na základe nadbytočnosti koncom r. 2020 a aj v nasledujúcom roku. Z tohto dôvodu sa bude zamestnancom vyplácať odstupné. Viacerí zamestnanci však dostanú vyplatené odstupné niekoľko násobne vyššie, ako je stanovené v Zákonníku práce. Ak to nie je stanovené v kolektívnej zmluve alebo v internej smernici, že sa zamestnancom bude vyplácať vyššie odstupné, ako to stanovuje Zákonník práce, je pre zamestnávateľa časť tohto odstupného nad rámec Zákonníka práce ako nedaňový náklad?

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Ak ide konateľ na zahraničnú pracovnú cestu a vybavuje tam záležitosti pre 2 svoje firmy (napríklad nakúpi tovar pre obe firmy), má nárok na cestovné náhrady a náhrady za použitie súkromného vozidla v oboch firmách? Je potrebné, aby platili obe firmy daň motorového vozidla za súkromné auto, keď sa použilo naraz v oboch firmách pri podnikaní?

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Cudzinec (Srb) zamestnaný u slovenského zamestnávateľa má dvojité občianstvo - slovenské aj srbské, prechodný pobyt na Slovensku, zdržiava sa na Slovensku celý rok. Ako je to s daňou zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva poberateľov starobného dôchodku, aby počas týždňa (pracovný deň aj víkend) ráno otvárali a večer zatvárali miestne cintoríny? Pracovný pomer je uzatvorený na 2 hodiny denne cez pracovný deň a 1 hodinu denne cez víkend. Zamestnávateľ však nevie dodržať § 93 Zákonníka práce o nepretržitom odpočinku v týždni. Existuje pre tento prípad nejaká výnimka?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.