Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4861 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ plánuje na svojej jednozmennej prevádzke s režimom práce od pondelka do nedele zaviesť 12 hodinové pracovné zmeny. Akým spôsobom môže pripraviť zmenový kalendár pre svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Čo sa považuje za odmenu konateľa? Môže to byť pravidelná mesačná odmena, plat, či odstupné? V akej výške by mal konateľ mať takúto odmenu?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec bol v roku 2020 3x práceneschopný. Prvé dve PN trvali cca jeden mesiac. Posledná PN trvá od augusta do konca kalendárneho roku. Posledná PN je v trvaní 109 pracovných dní, spolu všetky tri PN sú v trvaní 145 pracovných dní. Môžu sa spočítať všetky PN spolu v danom roku pri krátení dovolenky?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnávateľ chce prijať na pracovnú zmluvu zamestnancov približne na 1,5 mesiaca. Pracovná zmluva má byť na dobu určitú. Je možné dohodnúť skúšobnú dobu na dobu trvania pracovného pomeru, ktorý bude trvať len na 1,5 mesiaca?.Ak by sa predlžoval pracovný pomer, je možnosť predĺžiť aj skúšobnú dobu?

Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správca bytov má aj zamestnancov na nepravidelný príjem. Člen predstavenstva je na základe zmluvy o výkone funkcie prihlásený do Sociálnej poisťovne ako zamestnanec s nepravidelným príjmom. Ten istý zamestnanec bol zvolený za zástupcu vlastníkov za bytový dom a túto funkciu vykonáva na základe platnej zápisnice zo schôdze vlastníkov, ktorá postačuje (podľa vyjadrenia Slovenského zväzu bytových družstiev) a nie je potrebná iná písomná forma zmluvy.

1. Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ešte raz alebo postačuje to prvé prihlásenie pri zvolení za člena predstavenstva?

2. Ako správne postupovať pri takomto nepravidelnom príjme s dvomi rôznymi funkciami a strediskami? Môžu sa tieto dve odmeny, za dve rôzne funkcie, ktoré sú vyplácané za rovnaké obdobie (t. j. 2x ročne, a to za I. polrok v júni a za II. polrok v decembri), zlúčiť, aby nenastal chaos v mesačných výkazoch v Sociálnej poisťovni, keďže do výkazu môže ísť iba 1x?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma má záujem prijať do pracovného pomeru rakúskeho zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku. Aké sú povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ sa rozhodol, že poskytne finančnú výpomoc pozostalým zosnulého zamestnanca na pohreb, a to vo výške cca 4 000 €. Zamestnávateľ nemá postačujúci stav na sociálnom fonde, aby mohol čerpať celú sumu z titulu poskytnutia finančnej výpomoci. Akým spôsobom môže zamestnávateľ zaplatiť príspevok? Bude príjem pre rodinu zdanený a budú sa platiť aj odvody? Neexistujú žiadne príjmy zo závislej činnosti, ktoré by boli oslobodené od dane v takom prípade?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Starobný dôchodca má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, kde už odpracuje 350 hodín. Môže zamestnávateľ uzatvoriť s týmto dôchodcom aj dohodu o pracovnej činnosti, kde bude pracovať 10 hodín týždenne? Započítavajú sa hodiny z dohody o pracovnej činnosti do počtu 350 hodín ročne? Môžu byť obidve dohody uzatvorené súbežne?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa bola na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Je narodená v roku 1985. Na akú výmeru dovolenky má nárok? Z roku 2012 jej zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 18,5 dňa. Prvá materská dovolenka bola od 12. 11. 2012 do 7. 7. 2013, od 8. 7. 2013 do 13. 8. 2015 bola na rodičovskej dovolenke. Druhá MD bola od 14. 8. 2015 do 7. 4. 2016 a od 8. 4. 2016 do 9. 9. 2018 bola na rodičovskej dovolenke. Tretia MD bola od 10. 9. 2018 do 5. 5. 2019 a od 6. 5. 2019 do 31. 8. 2021, kedy s ňou bude skončený pracovný pomer, bola na rodičovskej dovolenke.

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechodom práv a povinností prechádzajú traja zamestnanci k zamestnávateľovi. Akou formou sa má zamestnancom oznámiť zmena zamestnávateľa?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.