Vyhľadávanie > Príklady z praxe
4739 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je predĺžená platnosť rekreačných poukazov 2020 do konca septembra 2022?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Materská spoločnosť zamestnávateľa požaduje, aby zamestnávateľ zamestnal zamestnanca na pozíciu obchodného zástupcu na predaj výrobkov, ktorú činnosť nemá zamestnávateľ (na rozdiel od materskej spoločnosti) v predmete podnikania. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa pracovala u zamestnávateľa od 1. 10. 2010 a výpoveď podala k 31. 5. 2021. Aká je výpovedná doba, keď má zamestnankyňa odpracovaných viac ako 5 rokov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Matka má trvalý pobyt na Slovensku, už cca 15 rokov však pracuje a žije v Taliansku. Má táto osoba podávať daňové priznanie aj na Slovensku? Môže si uplatniť daňový bonus na dieťa na Slovensku?

Dátum publikácie: 20. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ má povinnosť posielania sobášneho listu do Sociálnej poisťovne. Stačí, keď sa zmena pošle cez email aj s prílohou sobášneho listu?

Dátum publikácie: 15. 7. 2021
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma má vodičov, ktorí začnú jazdiť linku Slovensko, Česká republika, Nemecko. Je aktuálne potrebné uvádzať vo výplatnej páske mzdu podľa minimálnej mzdy v danom štáte, napr. v Nemecku? Vodiči sú platení hrubou mzdou a budú mať aj vyplácané diéty cez výplatnú pásku.

Dátum publikácie: 14. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ v internom predpise stanovil, že zamestnancom, ktorí požiadali o finančný príspevok na stravovanie, poskytne k 1. dňu obdobia, od ktorého sa bude poskytovať finančný príspevok, zálohu v sume 30 * 2,81 €, teda sumu 84,30 € (tzv. stála záloha na finančný príspevok na stravovanie), výplatný termín má 10. a záloha na finančný príspevok by mala pokryť toto obdobie. Ide o stálu zálohu, poskytnutú jednorazovo, ktorej výška sa meniť nebude a bude slúžiť na to, aby zamestnanec mal k dispozícii peniaze na stravovanie vopred...

Dátum publikácie: 13. 7. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 5. 2021

Slovenský zamestnávateľ zamestnáva zamestnanca s trvalým pobytom v Českej republike (územie iného členského štátu EU) na trvalý pracovný pomer podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. Zamestnanec má vlastné dieťa narodené a žijúce v Českej republike (na území iného členského štátu EU), ktoré v januári 2021 dovŕšilo vek troch rokov. Zamestnanec, otec dieťaťa, požiadal príslušnú inštitúciu v Českej republike o možnosť čerpania rodičovskej dovolenky v termíne od 1. mája 2021 do 5. januára 2022, pretože právne predpisy Českej republiky umožňujú čerpať rodičovskú dovolenku do dovŕšenia štyroch rokov veku dieťaťa.

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnankyni zráža z dvoch tretín prednostnú pohľadávku. Zamestnankyňa zostala PN od 9. 3. 2021 do 31. 3. 2021 – náhrada príjmu 9. 3. 2021 až 18. 3. 2021, nemocenské 19. 3. 2021 až 31. 3. 2021 (1. 4. práceschopná). Exekútorovi po 10 dňoch PN poslal informáciu, že jej nemocenské bude vyplácať pobočka Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ jej riadne vykoná exekučnú zrážku z dvoch tretín (prednostná pohľadávka) z toho, čo zarobila za 1. 3. 2021 až 8. 3. 2021 a z jej náhrady príjmu? To, že Sociálna poisťovňa vykoná zrážku z nemocenského, jej invalidný dôchodok neberie do úvahy?

Dátum publikácie: 9. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Môže si fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom ani SZČO a mala príjem na základe príkaznej zmluvy v sume 3 750 €, nárokovať daňový bonus na deti?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.