11 výsledkov
Dátum publikácie: 9. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ v Príkaze riaditeľa nariadil zamestnancom po návrate z pracovnej cesty alebo dovolenky v zahraničí absolvovať 5-dňovú karanténu formou home office a absolvovať test na Covid-19. Test bude preplácať zamestnávateľ. Bude sa tento test považovať za benefit zamestnanca, a to aj v prípade, že ho bude musieť podľa Príkazu riaditeľa absolvovať viackrát? Ak sa takýto test bude považovať za benefit zamestnanca, tak to bude podliehať odvodom a zdaneniu?

Dátum publikácie: 2. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť dala 11. 1. 2021 pretestovať zamestnancov na COVID-19. Sú tieto výdavky spojené s testovaním daňovým nákladom?

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Konateľ spoločnosti je občan Českej republiky, ktorý býva v Prahe. Podľa dostupných informácií môže od 18. 9. 2020 cestovať na Slovensko len s negatívnym testom na COVID-19. Môže náklady na „test" spoločnosť zahrnúť do účtovníctva spoločnosti? Ak áno, aký účet použiť?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť chce poskytnúť zamestnancom preventívne lekárske prehliadky nad rámec osobitných predpisov tak, aby u zamestnancov neboli zdanené a u zamestnávateľa boli uznaným daňovým výdavkom. V sociálnom fonde však nemá dostatok prostriedkov. Ako doplniť prostriedky sociálneho fondu, aby jeho tvorba bola daňovým výdavkom? Na ktorý nákladový účet sa zaúčtuje faktúra od zdravotníckeho zariadenia?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zamestnáva vodičov nákladných áut, ktorí si musia raz za päť rokov robiť psychotesty. Ak zamestnancom tieto psychotesty preplatí zamestnávateľ, pôjde o daňovo uznané náklady zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnávateľ chce použiť sociálny fond na regeneráciu pracovnej sily v súlade s § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov. Rekreačné zariadenie zamestnávateľ nevlastní, ale si ho prenajme. Musí byť rekreačné zariadenie uzatvorené pre verejnosť a dostupné iba pre zamestnancov zamestnávateľa, aby tento príjem nebol považovaný za nepeňažný príjem na strane zamestnanca? Je potrebné uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom zariadenia s dohodou konkrétnych podmienok ako prevádzkový čas a podobne?

Dátum publikácie: 17. 5. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Spoločnosti prišla faktúra zo zariadenia, kde boli zamestnanci pracujúci na rizikovom pracovisku na rekondičnom pobyte. Je rozdelená na ubytovanie, daň za ubytovanie, procedúry a stravu. Všetky tieto položky sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom? Prípadne môže byť niečo z toho oslobodené od dane, napr. strava, procedúry?

Dátum publikácie: 28. 11. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Na základe kolektívnej zmluvy spoločnosť zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich na rizikovom pracovisku nad rámec Zákonníka práce rekondičný pobyt v dĺžke 4 dní. Je to pre zamestnanca nepeňažný benefit, ktorý spoločnosť musí zdaniť a platiť odvody do poisťovní? Zdaniteľná je celá suma poskytnutého pobytu vrátane preplateného cestovného alebo sa to dá rozdeliť na zdaniteľný a nezdaniteľný príjem?

Dátum publikácie: 12. 8. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2016

Organizácia tvorí sociálny fond. Na prevádzke má pitnú vodu. Prispieva len na stravné zo sociálneho fondu. Môže nakúpiť priamo zo sociálneho fondu minerálky v plnej cene a rozdať ich zamestnancom? Zo sociálneho fondu by sa uhradila plná cena minerálky, bez príspevku zamestnávateľa a zamestnanca.

Dátum publikácie: 20. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť svojim zamestnancom prepláca poplatky za vstupnú lekársku prehliadku. Je to daňový náklad alebo patrí medzi pripočítateľné položky pri zostavení daňového priznania?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.