9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 23CoPr/1/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2020

I. Zo záveru lekárskeho posudku musí jasne vyplývať, že zamestnanec vzhľadom na svoj konkrétny zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu...

Spisová značka: 5Sžo/70/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2017

Dôkazné bremeno ohľadom preukázania, že oboznámil každého zamestnanca s predpismi BOZP podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri...

Spisová značka: C-5/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 9. 2013
Smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode...
Spisová značka: 5 Sžo 11/2012
R číslo: 101/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 2. 2013
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zakladá...
Spisová značka: 2 Sžf 149/2010
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2010
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 7. januára...
Spisová značka: 6Sžo 474/2009
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 10. 2010
Krajský súd v Prešove rozsudkom zo dňa 22. mája 2009, č. k. 1S/47/2008 - 45 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 20. mája...
Spisová značka: 3 Sžo 12/2009
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 9. 2010
Krajský súd v Prešove napadnutým rozsudkom č.k. 3S/10/2008-43 zo dňa 29.05.2009 zrušil rozhodnutie žalovaného č. S/2007/03172-2.1 zo dňa 13.12.2007 podľa § 250j ods. 2 písm. c/ a...
Spisová značka: 4 M Cdo 5/2009
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 5. 2010
Žalobou podanou na Okresnom súde Banská Bystrica 24. novembra 2006 a podaním zo 7. marca 2007 sa žalobkyňa domáhala proti žalovaným zaplatenia náhrady výdavkov a náhrady škody z...
Spisová značka: 2 Cdo 253/2004
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 1. 2004
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 1. 2004
Ak plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom (chorobou z povolania), priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31....

Partner