Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
77 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je možné, aby pracovný čas zdravotníckeho zamestnanca bol rozvrhovaný tak, aby mal pracovať nepretržite 32,5 hodiny, resp. nepretržite 24 hodín? 

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec doručil lekársku správu, podľa ktorej nemôže vykonávať prácu, na ktorú bol prijatý. Podľa akého paragrafu mu môže dať zamestnávateľ výpoveď a na aké odstupné má právo? Zamestnanec u zamestnávateľa pracuje u viac ako 5 rokov. Alebo si zamestnanec dáva sám výpoveď?

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká je maximálna dĺžka pracovného času zdravotníckeho zamestnanca, ktorému bola nariadená pracovná povinnosť?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Tí zamestnanci, ktorí majú stránkové hodiny - 3 hodiny a sú vystavení riziku, budú mať nárok na rizikový príplatok?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancom, ktorí z dôvodu realizácie opatrení zameraných na obmedzenie šírenia koronavírusu dočasne po dohode so zamestnávateľom vykonávajú prácu doma? V prípade, ak zamestnávateľ z vyššie uvedeného dôvodu skráti zamestnancom vykonávajúcim prácu na svojom pracovisku pracovný čas, ide o prekážku v práci na jeho strane podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ má 5 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na absolvovanie rekondičného pobytu (3. kategória, odpracovaná doba na danej pozícii...), ale i napriek tomu, že všetky náklady s pobytom spojené hradí zamestnávateľ, nikto z nich nechce rekondičný pobyt absolvovať. Môže to zamestnanec napríklad z rodinných dôvodov odmietnuť?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec priniesol lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu: skladníčka - pracovná záťaž na ľavú ruku so skenerom, dvíhanie a premiestňovanie bremien, kde záverom je dlhodobá nespôsobilosť na posudzovanú prácu. Zamestnávateľ jej upravil pracovnú náplň v sklade s tým, že jej vylúčil záťaž na ľavú ruku a dvíhanie bremien. Nejde o preradenie na inú prácu. Postupoval zamestnávateľ správne alebo má zamestnávateľ dať výpoveď zo zdravotných dôvodov? Vhodnú prácu pre ňu zamestnávateľ má.

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec je držiteľom preukazu ŤZP, ale nemá priznaný invalidný dôchodok. Je možné dať takémuto zamestnancovi výpoveď z nadbytočnosti bez udelenia predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2006

Aká je periodicita lekárskej prehliadky zamestnancov pre zamestnancov zaradených v kategórii 2?

Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosť lekárskej prehliadky ohraničená počtom zamestnancov vo firme?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.