Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
58 výsledkov
Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Zamestnávateľ zamestnal študenta na dohodu o brigádnickej práci študentov od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019. Absolvoval vstupnú lekársku prehliadku u pracovnej zdravotnej služby. Jeho zdravotná spôsobilosť bola posúdená na prácu v hluku a inú rizikovú prácu a je platná 2 roky do 23. 9. 2020. Ak zamestnávateľ znova uzatvorí ďalšiu dohodu, je potrebné aby tento študent znova absolvoval vstupnú lekársku prehliadku?

Dátum publikácie: 26. 8. 2019
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť bude posielať zamestnancov na rekondičné pobyty, a to na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Rozhodnutie bolo vydané v 9/2016, spoločnosť má povinnosť plánovať tieto pobyty od 9/2020. Ak spoločnosť poskytne tieto pobyty skôr, napr. už v r. 2019, budú vzniknuté náklady na rekondičné pobyty daňovým výdavkom? Bude daňovým výdavkom aj náhrada mzdy prislúchajúca zamestnancovi počas účasti na rekondičnom pobyte?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zamestnáva vodičov nákladných áut, ktorí si musia raz za päť rokov robiť psychotesty. Ak zamestnancom tieto psychotesty preplatí zamestnávateľ, pôjde o daňovo uznané náklady zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže byť denná/nočná služba na vrátnici zaradená v 1. stupni náročnosti práce?

Dátum publikácie: 6. 8. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 9. 2007

Do akej kategórie rizika zaradiť povolanie: zvárač CO2, zvárač TIG?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže lekár, ktorý prevádzkuje ambulanciu ako SZČO, uzatvoriť zmluvu na vedľajší pracovný pomer v inej spoločnosti na zastupovanie lekára, ktorý je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 30. 5. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 6. 2009

Akú zmluvu je potrebné uzavrieť s odborným zdravotníckym garantom? Spoločnosť mu chce vyplácať paušálne 100 € mesačne.

Dátum publikácie: 30. 5. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 12. 2017

Ako zamestnávateľ zistí, v akej kategórii má mať zaradených zamestnancov na správne posúdenie, či má zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva?

Dátum publikácie: 29. 4. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 21. 1. 2004

Ak mal zamestnanec pracovný úraz (kde bola určená 50 % miera zavinenia zamestnancovi a 50 % miera zavinenia zamestnávateľovi) a zostanú mu trvalé následky po tomto úraze, je možné požiadať o náhradu za bolesť alebo o inú náhradu? Kde si môže zamestnanec uplatniť tieto svoje nároky?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 5. 2010

Sú vstupné lekárske prehliadky povinné pre všetkých prijímaných zamestnancov? Ktorých zamestnancov má zamestnávateľ povinnosť vysielať na opakované lekárske prehliadky?

Partner