24 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci budú vyslaní na pracovnú cestu v sobotu v SR. Na čo všetko majú zamestnanci v takomto prípade nárok? Zamestnávateľ im pripraví cestovný príkaz? Majú nárok na nadčasový príplatok aj príplatok za prácu v sobotu? Na pracovnú cestu pôjdu cca o 02:00 v noci. Budú mať nárok ešte aj na príplatok v noci?

Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Jednoosobová s. r. o. vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu, kde spoločník nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu ani pracovnú zmluvu a zmluvu o výkone funkcie. V r. 2020 vykonal jazdu na dodávke plus kamiónom vo svojej firme. Má nárok na cestovné náhrady, ktoré môže spoločnosť dať do daňových výdavkov? Ak aj v budúcnosti bude jazdiť, musí byť s ním uzatvorená pracovná zmluva, v akom prípade bude mať nárok na cestovné náhrady?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 26. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Organizácia je v súdnom spore s bývalým zamestnancom. Prostredníctvom právneho zástupcu organizácie boli 4 zamestnanci predvolaní ako svedkovia. Môžu mať títo zamestnanci cestovný príkaz (SC od 7.30 do 14.00 hod.) a z toho plynúce stravné?

Dátum publikácie: 12. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Niektorí zamestnanci cestujú častejšie do zahraničia  buď jednorazovo, alebo napr. dvakrát do mesiaca. Môžu si zamestnanci uvádzať v cestovnom príkaze odchod z miesta bydliska alebo musia uvádzať sídlo spoločnosti? Je správne tvrdenie, že ak uvedie zamestnanec do cestovného príkazu miesto svojho bydliska, t. j. ako začiatok pracovnej cesty, tak je to v poriadku? Je teda potrebné uvádzať v zmluvách zamestnancov miesto výkonu práce ich bydlisko, aby to bolo uznaným daňovým výdavkom, alebo stačí, ak budú mať sídlo spoločnosti?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené dve miesta výkonu práce, a to adresy dvoch prevádzok zamestnávateľa. Je správne, ak zamestnávateľ určil v pracovnej zmluve pre účely cestovných náhrad Banskú Bystricu alebo mal dohodnúť jednu konkrétnu adresu pracoviska?

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Na plnenie svojich úloh, konkrétne na prepravu tovaru v rámci krajín Európskej únie i mimo nej služobným motorovým vozidlom – dodávkou do 3,5 t – zamestnávateľ plánuje prijať zamestnanca – vodiča. Aké povinnosti v súvislosti so vznikom jeho pracovného pomeru vyplývajú zamestnávateľovi z právnych predpisov?

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak zamestnanci firmy s trvalým pobytom v SR pracujú v Českej republike na zákazkách, je obmedzený výkon práce v ČR na 183 dní? Ako je to aj s vodičmi kamiónov, tí tiež majú v SR trvalý pobyt, ale celoročne robia prepravné služby kamiónom po zahraničí (Nemecko, Poľsko, Česká republika), tiež majú obmedzený výkon práce v týchto štátoch na 183 dní?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Bude sa časový posun zohľadňovať oproti stredoeurópskemu času aj v prípade, že zamestnanci vycestovali do Vietnamu s medzipristátím v Dubaji?

Napr. na letenke majú uvedené:

odlet z Vietnamu do Dubaja - 21. 8. o 15:00 hod. (miestny čas vo Vietname)

prílet do Dubaja - 21. 8. o 19:00 hod. (miestny čas v Dubaji)

odlet z Dubaja do Rakúska - 21. 8. o 24:00 hod. (miestny čas v Dubaji)

prílet do Rakúska - 22. 8. o 04:00 hod. (miestny čas v Rakúsku - stredoeurópsky čas).

Má sa zohľadniť pre účely výpočtu stravného čas odletu lietadla z Vietnamu do Dubaja podľa letového poriadku v tom zmysle, že momentom odletu je už v krajine príletu? Je nutné uvedené prepočítavať na stredoeurópsky čas (9 hod.)?

Dátum publikácie: 6. 11. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec má v pracovnej zmluve dve miesta výkonu práce: konkrétne mesto na Slovensku (sídlo firmy), toto je určené aj ako pravidelné pracovisko a druhé miesto výkonu práce je home office Brno. Zamestnanec má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v ČR nemá ani prechodný pobyt (je študent). Rozvrhnutie pracovného času bude takého: 3 dni sa bude zdržiavať na území SR (v sídle firmy), jeden deň bude v Brne (home office) a jeden deň bude na pracovnej ceste spravidla v rámci Českej republiky.

1. Čo sa týka cesty zo sídla firmy (SK) do Brna (home office), môže zamestnávateľ v tomto prípade postupovať podľa § 18 zákona o cestovných náhradách, čiže zamestnancovi priznať nárok na náhradu výdavkov do miesta výkonu práce v zahraničí a späť?

2. Ak bude zamestnanec vykonávať pracovné cesty v rámci Českej republiky a začiatok pracovnej cesty bude Brno, má nárok na cestovné náhrady štandardne podľa zákona o cestovných náhradách (zahraničná pracovná cesta)?

3. Za dni, keď zamestnanec bude pracovať v Brne a bude aj cestovať v rámci Českej republiky, patrí mu príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.