151 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 26. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Organizácia je v súdnom spore s bývalým zamestnancom. Prostredníctvom právneho zástupcu organizácie boli 4 zamestnanci predvolaní ako svedkovia. Môžu mať títo zamestnanci cestovný príkaz (SC od 7.30 do 14.00 hod.) a z toho plynúce stravné?

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnankyňa uvádza koniec pracovnej cesty o 18,00 hod. Cestovné lístky, ktoré doložila, nie sú až do miesta ukončenia pracovnej cesty. Podľa cestovných lístkov ukončila cestu o 17,30 hod., potom sa ešte presúvala, ale k tomu nie je cestovný doklad. O koľkej teda ukončila pracovnú cestu?

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. (spoločnosť 1) zamestnáva na plný pracovný úväzok IT špecialistu. Vzhľadom na povahu práce zamestnanec pracuje na diaľku. Zamestnanec je zároveň jediným spoločníkom a konateľom vlastnej s. r. o. (spoločnosť 2), v ktorej nie je zamestnaný. Spoločnosť 2 ho vyslala na dlhodobú pracovnú cestu do zahraničia (EÚ), na základe čoho si vypracúva cestovný príkaz a účtuje si stravné. Má v takomto prípade spoločnosť 1 povinnosť poskytnúť zamestnancovi stravné (v tomto prípade stravovacie poukážky)? Ak áno, je 55 % ceny týchto kupónov daňovým nákladom spoločnosti 1?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci vo firme majú zväčša bežnú pracovnú dobu počas pracovného týždňa. Niekedy sa ale stane, že v rámci rôznych marketingových akcií pracujú aj v sobotu, nedeľu, niekedy do noci. Ako sa má z pohľadu správnej aplikácie § 122a, § 122b a § 123 Zákonníka práce posudzovať takáto situácia, keď zamestnanec pracuje na pracovnej ceste? 

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Konateľ v jednoosobovej s. r. o. chodí za klientmi mestskou hromadnou dopravou. Ako môže dostať do nákladov električenku? Môže použiť nejaké percento z tohto nákladu a dať ho ako náklad na presun za klientmi?

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Vodič z povolania bol dňa 14. 9. 2019 vyslaný na pracovnú cestu: 7:35 hod. odchod zo sídla firmy (Senica), naložil tovar v SR, ktorý vyložil v ČR (čas strávený v ČR 8:45 –14:15 hod.). V ČR naložil ďalší tovar, ktorý vyložil v AT (čas strávený v AT 15:00 –18:00 hod.). Po 18:00 hod. prekročil hranicu do SR, kde zostal až do 24:00 hod. (nevrátil sa však do sídla firmy). Prináleží mu 8 hod. SR 5,10 €, 5,5 hod. ČR, 3 hod. AT (8,5 hod., 300 CZK)?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci majú momentálne v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v Čadci. Firma sa plánuje sťahovať do Krásna nad Kysucou. Avšak presný dátum sťahovania nie je momentálne známy. V prípade, že by zamestnanci chodili pracovať do nových priestorov v Krásne nad Kysucou, služobná cesta sa ráta z miesta bydliska zamestnanca alebo z miesta, ktoré má v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce?

Dátum publikácie: 3. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 4. 2005

Zamestnanec mal pracovnú cestu do Maďarska. Stravné mu bolo vypočítané v sume 39 €, pretože cesta trvala nad 12 hodín. Zamestnancovi však boli poskytnuté raňajky, ktoré by sa mu mali krátiť 25 % z ceny 39 €, čo vychádza 9,75 €. Na faktúre z ubytovania však bola rozpísaná zvlášť suma za ubytovanie a zvlášť za raňajky. Raňajky pre tohto zamestnanca boli v sume 7 €, čo je menej, ako by mu mal zamestnávateľ krátiť. Bude sa zamestnancovi krátiť stravné podľa sumy uvedenej na faktúre alebo je potrebné sa riadiť výpočtom 25 % z najvyššej sumy?

...

Partner