169 výsledkov
...
Dátum publikácie: 5. 10. 2020
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 29. 9. 2020

Dôležité termíny pre splnenie si daňových povinností.

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa ustanovilo, že okrem iného aj na účely opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania a poukázania a použitia podielu zaplatenej dane sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020.

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môže urobiť fyzická osoba v daňovom priznaní alebo osoba, ktorej vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ, prostredníctvom samostatného tlačiva.

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % alebo 2 %.

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Podmienky, pri ktorých môže správca dane poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, na aké účely ich môže prijímateľ použiť a do akej lehoty je správca dane povinný previesť podiely zaplatenej dane. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2020

Fyzická osoba by mala poznať zákon o dani z príjmov v takej miere, aby vedela správne vyčísliť svoj zdaniteľný príjem po uplatnení prípadných súm oslobodenia a správne kvantifikovať výdavky, ktoré sa k príjmom viažu, napr. aká je hraničná hodnota príjmov určujúca povinnosť podať daňové priznanie, sumu nezdaniteľnej časti základu dane, koho sa týka registračná povinnosť na daňovom úrade... 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia zákona je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Veličiny uvedené na výplatnej páske, ako aj najčastejšie otázky, ktoré v súvislosti s výplatnými páskami v praxi vznikajú.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 9. 2020

V usmernení Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevku zamestnávateľa na lekársku preventívnu prehliadku v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.