91 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 9. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Môže si fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom ani SZČO a mala príjem na základe príkaznej zmluvy v sume 3 750 €, nárokovať daňový bonus na deti?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec – otec – je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovské dávky. Okrem toho má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce. Aké odvody bude z odmeny na dohodu odvádzať do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ak mu je priznaný aj invalidný dôchodok s mierou poklesu 60 %?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec mal v roku 2020 príjem iba zo závislej činnosti, kde pracoval od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 bol až do konca roka práceneschopný. Nepožiadal o vykonanie RZD, ale si sám bude podávať daňové priznanie. Ako preukáže obdobie od 1. 9. 2020 do konca roka? Má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá od 1. 1. 2020 do 11. 2. 2020 poberala peňažný príspevok na opatrovanie a od 12. 2. 2020 bola a je naďalej vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Príspevok na opatrovanie bol v sume 1 291,05 €. Môže si zamestnanec uplatniť celých 12 mesiacov alebo iba 10 mesiacov?

Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky (gastrolístky). Hodnota gastrolístkov je 5,10 €, pričom zamestnávateľ poskytuje 2,80 €, zo sociálneho fondu 0,90 € a zamestnanec si platí 1,40 €. Ak sa niektorí zamestnanci rozhodnú pre finančný príspevok, tak ten by mal byť tiež v sume 3,70 €? Ak sa všetci zamestnanci rozhodnú pre finančný príspevok, v akej sume musí tento príspevok byť? Musí zamestnávateľ prispieť aj zo sociálneho fondu a bude tento príjem zo sociálneho fondu oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec mal v roku 2020 jednorazový príjem na základe príkaznej zmluvy. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Ak nie, aký typ daňového priznania podáva?

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako má zamestnávateľ správne vykonať ročné zúčtovanie dane, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer v priebehu roka? Môže mu byť uplatnená nezdaniteľná časť základu dane v plnej výške?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Firma požiadala o vyhlásenie konkurzu dňa 17. 12. 2020 z dôvodu platobnej neschopnosti a 5. 1. 2021 súd rozhodol o prijatí konkurzu. Zamestnancom nebola vyplatená mzda za 12/2020, ktorá bude vyplatená z garančného poistenia. Ako má zamestnávateľ vystaviť potvrdenia zamestnancom - iba od 1 do 11/2020 alebo až do 12/2020? Ak iba do 11/2020, tak príjem za 12/2020 si majú vyrovnať v roku 2021?

Dátum publikácie: 19. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

SZČO má pozastavenú živnosť a je zamestnaná vo svojej s. r. o. ako zamestnanec. Môže jej zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať daňové priznanie? Príjem má iba zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý študuje na zahraničnej vysokej škole dennou formou? Predmetom dohody sú práce z oblasti IT služieb, spracovanie databázy. Výkon práce nie je viazaný miestom prevádzky zamestnávateľa, čiže študent môže pracovať aj z domu, resp. zo zahraničia. Môže si študent uplatniť odvodovú výnimku do 200 €?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.