282 výsledkov
...
Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 9. 2021

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č. 595/2003 Z. z.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Pre väčšinu podnikateľov je automobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ aj povinnosti (napr. zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky a iné). Používaním vozidla je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov v a neustále sa meniacej legislatívy, aj v čase pandémie.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky percentom z príjmov za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.  

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vytvorenie združenia a podielové spoluvlastníctvo.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Za podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť preukázateľné daňové výdavky na základe ich zaúčtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Sú to napr. výdavky na obstaranie hmotného majetku, výdavky na opravy a udržiavanie obchodného majetku, výdavky na technické zhodnotenie obchodného majetku a iné výdavky vynaložené v súvislosti s využívaním obchodného majetku.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie ( použitie motorového vozidla na služobné aj súkromné účely) a nejde o plnenie vylúčené z predmetu dane alebo oslobodené od dane, zdaňuje sa takýto príjem spolu so mzdou v mesiaci poskytnutia.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Výdavky na spotrebované pohonné látky je možné uplatniť buď podľa cien platných v čase nákupu prepočítané podľa spotreby, na základe satelitného sledovania pohybu vozidla, alebo uplatniť paušálne výdavky na spotrebované PHL. Pri elektromobiloch je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon, a aj tento je možné uplatniť do daňových výdavkov zvýšený o 20 %.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Od augusta 2021 sa mení novela zákona o dotáciách. Plošné poskytovanie dotácie sa zrušilo a nastavili sa nové podmienky poskytovania dotácie na obedy pre deti v materských alebo v základných školách.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.