2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 5. 2019

V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane.

Ide o oslobodenie plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov nazývaných tiež 13. a 14. mzdou, oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme zabezpečeného ubytovania.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Rok 2019 je druhý rok, kedy si môže daňovník – fyzická osoba – uplatniť nielen daňový bonus na vyživované dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky v zmysle ustanovenia § 33a ZDP. V tomto príspevku sa budeme venovať len daňovému bonusu na vyživované dieťa.

Partner