638 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Ak zamestnanec a zároveň konateľ spoločnosti má upravený pracovný pomer na 6 hodín denne a zarába mesačne 435 €, má nárok na daňový bonus aj mesačne?

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Konateľ s. r. o. so sídlom na území SR uzatvoril so spoločnosťou zmluvu o poskytovaní služieb. Poskytovanie uvedených služieb má s. r. o. v predmete podnikania. Konateľ je cudzím štátnym príslušníkom, na vykonávanie služieb má živnostenské oprávnenie v zahraničí, odkiaľ chce služby poskytovať. Je príjem konateľa za tieto služby posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti? Ak áno, aké povinnosti z toho vyplývajú pre s. r. o.?

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Doteraz zamestnávateľ od poberateľov daňového bonusu na dieťa žiadal predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy (prípadne potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa). Je pravda, že už zamestnávateľ nesmie toto potvrdenie pýtať od zamestnanca, ale že si ho bude vyhľadávať v nejakom centrálnom registri?

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

V rámci získavania nových projektov spoločnosť rozbehla podnikateľské aktivity v Nemecku. Na základe tejto situácie si bude v Nemecku prenajímať kanceláriu, ktorá bude mať status stálej prevádzkarne. Dlhodobý zamestnanec zmení miesto výkonu práce zo Slovenska na Nemecko (jeho výkon práce bude kancelária v Nemecku, ale ostane zamestnancom slovenskej firmy, bude vykonávať tú istú prácu ako na Slovensku). Ako správne postupovať pri posudzovaní tohto prípadu z pohľadu na zamestnanca? Asi nejde o vyslanie? V pracovnej zmluve sa zmení výkon práce z miesta na Slovensku na nemeckú kanceláriu – a z toho následne vyplývajú aj ďalšie povinnosti: čo sa týka dane z príjmu – jeho príjem bude zdaňovaný v Nemecku, ale ako sa má postupovať pri platení odvodov do SP a ZP? Vzniká v tomto prípade situácia, kedy zamestnanec by mal byť prihlásený aj do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v Nemecku?

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločník s. r. o. si dlhodobo nevyplácal podiely na hospodárskom výsledku, od roku 2011 podliehajú odvodu zdravotného poistenia. Keby si chcel vyplatiť podiely do roku 2016 a ide o čiastku viac ako 500 tis. €, ako správne postupovať? Zdravotné poistenie hradí s. r. o. vo všetkých prípadoch za všetky roky, aký je strop zdravotného poistenia, prípadne ďalšie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť v rámci zvýhodnenej ponuky od mobilného operátora zakúpila elektrokolobežku v hodnote 300 € + 60 € DPH (celkovo 360 € s DPH) za sumu 0,50 € + 0,10 € DPH (celkovo 0,60 € s DPH). Na faktúre od mobilného operátora je uvedená cena 300 € bez DPH a zľava 299,50 € bez DPH. Následne túto elektrokolobežku spoločnosť predala zamestnancovi za cenu 0,50 € + 0,10 € DPH (celkovo 0,60 € s DPH). Je potrebné dodaniť zamestnancovi rozdiel ceny obvyklej a ceny, za ktorú ju zamestnávateľ predal zamestnancovi, t. j. je potrebné dodaniť zamestnancovi sumu zľavy + DPH?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak je poberateľ starobného dôchodku zároveň konateľom v spoločnosti (s. r. o.) bez nároku na odmenu, môže s touto spoločnosťou uzavrieť Zmluvu o poskytnutí administratívnych prác (zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka)? Do akej výšky príjmu nemusí za rok 2020 podať daňové priznanie, ak nebude mať žiadne iné príjmy okrem starobného dôchodku?

Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s kúpou auta uzavrela jednorazové poistenie na obdobie od 2. 8. 2018 do 2. 8. 2021, ktoré bolo v rámci faktúry za automobil a zároveň bolo aj uhradené. Poistenie je na 3 roky alebo na počet najazdených kilometrov (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr). V roku kúpy ho spoločnosť začala časovo rozlišovať – na tri roky (36 mesiacov). Auto však limit kilometrov najazdilo do 12/2019. Softvér účtovného programu poistné za rok 2019 vyčíslil do nákladov 12 mesiacov, zostatok sumy z časového rozlíšenia sa musí do nákladov ručne zahrnúť do roku 2019 alebo sa môže aj do roku 2020, bude daňovo uznané?

Dátum publikácie: 9. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Za zamestnanca, ktorý má trvalé bydlisko v Rakúsku a pracuje iba na Slovensku, nevykonáva prácu z domu, je zamestnávateľ povinný viesť rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať rakúsku daň zo mzdy?

Dátum publikácie: 6. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Sociálna poisťovňa kontaktovala zamestnávateľa s požiadavkou o opravu výkazov za obdobie 10/2019 až 4/2020 z dôvodu, že pracovníčka mala posudkovým lekárom od obdobia 10/2019 znížený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (zo 75 % na 50 %). Z tohto dôvodu vznikla povinnosť platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti... Musí zamestnávateľ podávať opravné prehľady, ročné hlásenie a opraviť ročné zúčtovanie za rok 2019? S uvedenou pracovníčkou bol v období 4/2020 pracovný pomer ukončený.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.