628 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ, platiteľ DPH, chce poskytovať stravovanie pre zamestnancov bezplatne. Stravovanie chce zabezpečiť buď nákupom od zamestnávateľa, platiteľa DPH, prípadne formou stravných lístkov. Má nárok na odpočítanie DPH z vystavenej faktúry za odobraté obedy, prípadne za províziu za sprostredkované stravné lístky?

Dátum publikácie: 25. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako vyplatiť príjem po skončení pracovného pomeru z hľadiska odvodov na ZP, SP a dane? Ide o vyplatenie ročnej odmeny za rok 2019 zamestnancovi, ktorý vykonával činnosť konateľa spoločnosti. Ide o nemeckého štátneho príslušníka, ktorý skončil pracovný pomer v spoločnosti v júni 2019. Od toho času žije a pracuje v Nemecku, povolenie na pobyt na Slovensku mu skončilo. V obchodnom registri je stále vedený ako konateľ, bez nároku na odmenu.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská s. r. o. má zamestnankyňu, ktorej mzdu bude prefakturovávať do firmy v Českej republike. Zamestnankyňa pracuje pre obidve firmy. Refakturácia mzdy do CZ má byť bez DPH a česká firma si ju zdaní? 

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nepeňažný benefit - ubytovanie podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ktorý je oslobodený od dane do 100 eur, je tiež oslobodený aj od odvodov do SP a ZP? Ak áno, podľa ktorých ustanovení zákonov?

Dátum publikácie: 18. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Konateľ slovenskej s. r. o. bude v rámci projektu cestovať do Rakúska cca 3 dni v týždni, zbytok času bude robiť home-office v mieste sídla spoločnosti. Je pravda, že ak bude pracovať cca 3 dni v týždni vo Viedni, musí vyplniť registračný formulár A1 a zaregistrovať sa na lokálnom pracovnom úrade? V SR je prihlásený v Sociálnej poisťovni na výkon funkcie konateľa. Pri práci viac ako 180 dní vo Viedni by sa mal stať daňovým rezidentom a platiť rakúske dane a odvody zo svojich celoročných príjmov vrátane SR?

Dátum publikácie: 17. 8. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako sa z hľadiska zdaňovania príjmu posudzuje prepitné u subjektu poskytujúceho reštauračné služby a účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, ak pri platbe v hotovosti ho dostane čašník a pri platbe platobnou kartou je na podnikateľskom účte vyššia suma ako tržba z ERP a tento rozdiel nie je vyplácaný čašníkom?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnáva žiakov. Žiaci dostávajú stravné lístky, avšak celú hodnotu stravných lístkov hradí spoločnosť. Ide v takomto prípade o daňový náklad spoločnosti (myslia sa stravné lístky, ktoré by si mali žiaci hradiť sami)? Čo sa týka účtovania, môže sa použiť zápis 527/333?

Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec spoločnosti exekútorského úradu si robí doktorandské štúdium. Môže mu spoločnosť preplatiť poplatok za toto doktorandské štúdium v sume 500 € a môže si dať túto sumu do nákladov? Ak by to bolo možné, musí zamestnávateľ zamestnancovi zraziť daň zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec, od marca 2020 už dôchodca, by mal dať daňové priznanie za rok 2019, kedy bol zamestnaný na trvalý pracovný pomer celý rok. Ten trval do 29. 2. 2020. Žiadosť o riadny dôchodok podal 9. 11. 2019. Tento mu bol priznaný v marci 2020 aj za 11/2019 a 12/2019. Môže si uplatniť odpočítateľnú položku za 12 mesiacov alebo ju treba krátiť?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ mal v zdravotnej poisťovni preplatky a požiadal o ich vrátenie. Zároveň sa v starých rokoch zistili nedoplatky, ktoré zdravotná poisťovňa odpočítala od preplatkov, aby si vyrovnala nedoplatky za zamestnancov aj zamestnávateľa. Výsledná suma bola do 5 €, ktorú vracať nebude. Je potrebné, aby zamestnávateľ vracal preplatky a zrážal nedoplatky zamestnancov aj za staré roky, aj za nové roky? Preplatky boli za rok 2019 a rok 2020 a nedoplatky za rok 2015. Niektorí zamestnanci u zamestnávateľa už nerobia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.