674 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Daňovník organizuje online konferenciu, na ktorej budú mať príspevok za honorár (150 €) aj experti zo zahraničia (Rakúsko, ČR, Nemecko, Švédsko). Je na daný prípad vhodná zmluva o dielo podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka? Vzťahuje sa na vyplatený honorár zrážková daň a je potrebné zaslať daňovému úradu dohodu o nevyberaní dane zrážkou aj v prípade, ak honorár zrážkovej dani nepodlieha?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenský zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu so zamestnancom s trvalým pobytom v SR, ktorý už v čase jej uzatvorenia žil v Írsku. Zamestnanec prácu vykonáva na diaľku. Zamestnávateľ považoval zamestnanca za daňového rezidenta SR a zrážal z vyplateného príjmu preddavky na daň. Zamestnanec žiada vrátenie preddavkov zaplatených slovenskému daňovému úradu a ich úhradu do Írska. V ktorom štáte majú byť preddavky na daň v predmetnom prípade odvádzané a ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Fyzická osoba zamestnaná vo firme A vytvorí web stránku pre firmu B na základe zmluvy o dielo. Aké odvody má zaplatiť? Bude to príjem na základe § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov a musí podať daňové priznanie? Následne zaplatí zdravotné poistenie na základe ročného vyúčtovanie zdravotného poistenia?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnancom za mesiac 6/2020 bola vypočítaná mzda + odstupné, ktoré boli riadne vypočítané a uvedené na výplatnej páske. Následne zamestnancom vyplatil zamestnávateľ iba časť mzdy za odpracovaný čas. Odstupné nebolo doteraz vyplatené. Ako má vyzerať prehľad za 6/2020? Ako má vyzerať potvrdenie o zdaniteľnej mzde?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Stačilo by na splnenie podmienok zasielania tlačiva ročného zúčtovania dane poslať zamestnancovi zaheslovaný súbor do emailu zamestnanca?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Autobusový prepravca požiadal o dotáciu na kompenzáciu tržieb v nepravidelnej autobusovej doprave v súvislosti s COVID-19. Dotáciu vypláca Ministerstvo hospodárstva SR na základe výzvy. Je takáto dotácia oslobodená od dane alebo sa bude považovať za zdaniteľný príjem pre podnikateľa?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba, štátny občan SR s trvalým pobytom v SR, sa v 3/2020 presťahovala do ČR, kde žije v prenajatom byte. V SR bola cca 7 mesiacov roku 2020 evidovaná ako uchádzač o zamestnanie. V roku 2020 mala príjmy zo závislej činnosti v SR (do 2 207 €) a príjmy zo živnosti v ČR, ktorú založila v 8/2020. Ktorého štátu je daňovým rezidentom a ak SR, akú metódu má využiť na vylúčenie dvojitého zdanenia?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti dosiahla aj príjmy z investovania do kryptomeny, o čom predložila zamestnávateľovi potvrdenie. Ako sa tieto príjmy zdania, ako sa uvedú v daňovom priznaní a vzťahuje sa na ne oslobodenie od dane?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Fyzická osoba dosiahla príjem z predaja cenných papierov neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Predmetom predaja boli cenné papiere nadobudnuté v roku 2009 a nadobudnuté v roku 2012. Akým spôsobom sa na príjem z predaja aplikuje oslobodenie od dane?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec mal v roku 2020 príjem iba zo závislej činnosti, kde pracoval od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 bol až do konca roka práceneschopný. Nepožiadal o vykonanie RZD, ale si sám bude podávať daňové priznanie. Ako preukáže obdobie od 1. 9. 2020 do konca roka? Má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.