Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
123 výsledkov
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec má určený termín nástupu na materskú dovolenku od 20. 10. 2019. Zostatok nevyčerpanej dovolenky zamestnanca k 19. 10. 2019 bude 25 dní; z toho 5 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 a 20 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2019. Ak zamestnanec nevyčerpá 5 dní dovolenky ešte z roku 2018, prepadne mu táto časť dovolenky alebo môže preniesť zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 do roku 2020? Je možné preplatiť zamestnancovi zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 – 5 dní? Pracovný pomer zamestnanca nebude ukončený.

Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa poberá materské. Zamestnávateľ jej vyplatí v decembri tzv. 14 plat. Má vyplatenie 14. platu vplyv na poberania materského? Bude jej pozastavené vyplácanie materského?

Ak je zamestnanec práceneschopný a zamestnávateľ mu tiež vyplatí 14. plat, príde o nemocenské?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa počíta denný vymeriavací základ na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti? V spoločnosti takíto dohodári pracujú najčastejšie 1x týždenne – 10 hodín alebo 2x týždenne – po 5 hodín. Iba u jedného sa vykazujú denne 2 hodiny.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2013

Môže sa konateľ, ktorý je zamestnancom na plný úväzok už 25 rokov, po skončení pracovného pomeru ísť evidovať na úrad práce?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013

Bývalému zamestnancovi, ktorý bol v pracovnom pomere od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018, Sociálna poisťovňa spätne priznala invalidný dôchodok od 7. 6. 2017. Zamestnávateľ opravil mesačné výkazy do zdravotnej poisťovne a rozdiel bude poukázaný zamestnancovi. Ako má zamestnávateľ postupovať pri mesačnom prehľade dane? Má poslať opravné prehľady na daňový úrad a tiež aj opravné ročné hlásenie?

Dátum publikácie: 19. 8. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi, ktorý pracuje v trojzmennom pracovnom režime, končí práceneschopnosť v nedeľu a od pondelka je práceschopný. Môže nastúpiť do práce už v nedeľu, keďže mu o 22,00 hod. začína nočná zmena?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku a má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Má nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti?

Dátum publikácie: 10. 3. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

V prípade, že otec na materskej ukončil pracovný pomer, z ktorého poberá materskú, môže vykonávať zároveň v tejto spoločnosti prácu ako SZČO, ktorá nie je totožná, ale môže vykazovať podobné znaky ako práca, ktorú vykonával ako zamestnanec na pracovnej zmluve, z ktorej teraz poberá materskú?

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnankyňa je od 17. 1. 2017 do 11. 9. 2017 na MD, od 12. 9. 2017 na RD a od októbra 2018 začala pracovať u druhého zamestnávateľa na dohodu. Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku čerpá z iného pracovného pomeru. Možno jej dá zamestnávateľ, od ktorého čerpá MD a RD, výpoveď. Mala by nárok na podporu v nezamestnanosti, kebyže ukončí aj dohodu? Práca na dohodu by jej nejako dopomohla k lepšej podpore alebo naopak, niečo skomplikovala?

Partner