Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
131 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec poberá dôchodok zo SR, ktorý je nižší ako NČZD na daňovníka, ale zároveň poberá dôchodok aj z ČR, ktorý je vyšší ako NČZD na daňovníka. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa počíta len starobný dôchodok zo SR alebo aj z ČR?

Dátum publikácie: 15. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec, muž, nastúpil 2. 2. 2020 na rodičovskú dovolenku a požiadal o poberanie materského Sociálnu poisťovňu. Ako ho má zamestnávateľ prihlásiť na zdravotné poistenie a akými kódmi? Má sa vykazovať v mesačnom výkaze?

Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký je spôsob výpočtu, resp. výška vymeriavacieho základu u zamestnanca na OČR a karanténnej PN, ktorý v roku 2019 robil u zamestnávateľa od januára do marca za 2 000 € v hrubom mesačne (cca 6 000 € spolu)? Od apríla 2019 odišiel z pracovného pomeru dohodou, nastúpil na materskú dovolenku a od septembra 2019 znovu nastúpil do firmy, ale už za plat 400 € mesačne (400 x 4). V marci 16. 3. 2020 nastúpil na karanténnu PN.

Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec má podpísanú pracovnú zmluvu od 16. 3. 2020, ale poslal tlačivo práceneschopnosti od 16. 3. 2020. Vznikol mu platný pracovný pomer? Vznikne mu nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní? Vznikne mu nárok na nemocenské dávky?

Dátum publikácie: 15. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ – SZČO – majiteľ prevádzky, je už viac ako polroka na PN. Vzťahuje sa na túto PN ešte aj iná výnimka ohľadne vyplácania miezd zamestnancom?

Dátum publikácie: 15. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec je od 11. 3. 2020 práceneschopný z dôvodu karanténneho opatrenia. Práceneschopnosť skončila 24. 3. 2020. Platí zamestnávateľ prvých 10 dní ako pri bežnej PN?

Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 12. 3. 2020

Je potrebné plniť oznamovaciu povinnosť voči zdravotným poisťovniam a Soc. poisťovni pri čerpaní OČR v súvislosti s koronavírusom?

Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Fyzická osoba, zatiaľ zamestnanec, skončí 29. 2. 2020 pracovný pomer. Má uzavretý rámcový kontrakt na hodnotenie projektov s Európskou komisiou. Možno to bude jednorazový príjem. Môže sa zaevidovať na úrade práce alebo z dôvodu uzavretia kontraktu a možného príjmu o niekoľko mesiacov si má platiť preddavky na zdravotné poistenie ako dobrovoľne nezamestnaná osoba?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec má určený termín nástupu na materskú dovolenku od 20. 10. 2019. Zostatok nevyčerpanej dovolenky zamestnanca k 19. 10. 2019 bude 25 dní; z toho 5 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 a 20 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2019. Ak zamestnanec nevyčerpá 5 dní dovolenky ešte z roku 2018, prepadne mu táto časť dovolenky alebo môže preniesť zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 do roku 2020? Je možné preplatiť zamestnancovi zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 – 5 dní? Pracovný pomer zamestnanca nebude ukončený.

Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa poberá materské. Zamestnávateľ jej vyplatí v decembri tzv. 14 plat. Má vyplatenie 14. platu vplyv na poberania materského? Bude jej pozastavené vyplácanie materského?

Ak je zamestnanec práceneschopný a zamestnávateľ mu tiež vyplatí 14. plat, príde o nemocenské?

Partner