Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Dohody o prácach mimo PP
174 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa pracovný pohovor vedie správnym smerom, kandidát by sa mal na ňom už po chvíli cítiť uvoľnene. Pohovor by mal byť zároveň dôsledne premysleným mechanizmom, ktorým sa dajú získať relevantné informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach jednotlivých kandidátov.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákonník práce ustanovuje, že zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Výpis z registra trestov je verejnou listinou, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Odpis z registra trestov sa nevydáva fyzickým osobám – toto oprávnenie zákon priznáva iba zákonom ustanoveným orgánom a na zákonom ustanovený účel.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ nesmie od fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie vyžadovať informácie o jej bezúhonnosti, iba v prípade, ak ide o prácu, kde osobitné pracovné podmienky vyžadujú splniť podmienku bezúhonnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ výnimočne možnosť okamžite skončiť pracovný pomer, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin. 

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tento príspevok hovorí o tom, čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ako sa táto bezúhonnosť preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 198/2020 Z. z. Upravuje 40 právnych predpisov. Novela zákona o sociálnom poistení v desiatom článku nadobúda účinnosť od 21. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ke sa dajú násť vhodní budúci zamestnanci, informácie, kotré by mal zamestnávateľ počas pracovného pohovoru získať, aké otázky nie sú vhodné či akým spôsobom je možné pohovor viesť. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.