4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: C-426/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 7. 2013
Článok 3 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí...
Spisová značka: C-15/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 6. 2012
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 6. 2012
1. Príloha VI oddiel 1 ods. 14 Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že podmienky prístupu...
Spisová značka: 2M Obdo 3/2009
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2009
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2015

Zmluvná pokuta je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov záväzkov upravených novelou OZ zákonom č. 509/1991 Zb., s účinnosťou od 01. 01. 1992. Zmluvná pokuta je dohodnutá...

Spisová značka: PL. ÚS 10/02
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2003
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2003
Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 9. apríla 2002 doručený návrh skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“),...

Partner