86 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Zamestnanec – muž – mal pracovný pomer na dobu určitú od 10/2018 do 30. 9. 2020, kde čerpal rodičovskú dovolenku s prvým dieťaťom od 16. 9. 2019 do 29. 3. 2020. Od 30. 3. 2020 nastúpil do práce, kde pracoval do 31. 5. 2020 a od 1. 6. 2020 nastúpil na rodičovskú dovolenku s druhým dieťaťom do 30. 9. 2020. Na aký počet dní dovolenky bude mať nárok?

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec je práceneschopný od 19. 12. 2019 do 30. 6. 2020 z dôvodu pracovného úrazu. Dňa 31. 8. 2020 bude končiť pracovný pomer dohodou. Aký bude mať nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnankyňa pracuje u zamestnávateľa od 14. 7. 2008, pričom čerpala do júna 2020 materskú a rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa chce nastúpiť do práce a čerpať si dovolenku. Jej základná zložka mzdy je 830 € plus prémie do 220 €, ktoré závisia od rozhodnutia zamestnávateľa. Ďalšie odmeny sa riadia splnením stanovených cieľových úloh, ktoré sú súčasťou pracovnej zmluvy. Akým spôsobom má zamestnávateľ vypočítať dovolenkový priemer? Z akej sumy má zamestnávateľ vychádzať?

Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2020

Zamestnanci pracovali v 11,5 hod. pracovných zmenách v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. V priebehu mesiaca apríl 2020 sa im zmenil úväzok na 1 hodinu týždenne a pracujú 0,20 hod. denne v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase od pondelka do piatka. Akým spôsobom im zamestnávateľ prepočíta dovolenku?

Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

U zamestnanca pracujúceho na ustanovený týždenný pracovný čas dôjde k zmene v rozvrhovaní pracovného času a zamestnanec namiesto práce v 12-hodinových pracovných zmenách bude pracovať v 8-hodinových pracovných zmenách. Ako v danom prípade správne určiť rozsah dovolenky?  

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec s rovnomerne rozvrhovaným pracovným časom na 5 dní v týždni sa so zamestnávateľom dohodol na prechode z ustanoveného pracovného času 40 hodín týždenne (8 hodín denne) na 20 hodín týždenne (4 hodiny denne). Na aký rozsah dovolenky má nárok?

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2020

Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke do práce dňa 28. 4. 2020. Z roku 2016 má zostatok dovolenky v počte 7 dní, má nad 33 rokov a má nárok na dodatkovú dovolenku – pracuje v zariadení sociálnych služieb, ošetruje duševne chorých, mentálne postihnutých. V rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa má nárok ešte na 5 dní, čiže spolu 35 dní. Zamestnankyňa bola od 31. 8. 2016 do 7. 3. 2017 práceneschopná, od 8. 3. 2017 do 31. 10. 2017 bola na materskej dovolenke, od 1. 11. 2017 do 27. 4. 2020 na rodičovskej dovolenke. Aký nárok na dovolenku jej vznikne?

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa má nárok na 25 dní dovolenky. Od 1. 1. 2019 do 8. 9. 2019 čerpala rodičovskú dovolenku, od 9. 9. 2019 pracuje. Od 13. 12. 2019 do 22. 12. 2019 bola na OČR. Aký je nárok na dovolenku zamestnankyne?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má v pláne zabezpečiť prevádzku vrátnice 3 zamestnancami, ktorí by sa striedali v 8-hodinových pracovných zmenách. V dňoch od pondelka do piatka je potrebné zabezpečiť prevádzku vrátnice od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 6:00 do 22:00 hod. Na vrátnici bude vždy iba jeden vrátnik. Je možné takýmto spôsobom rozvrhovať pracovný čas týchto zamestnancov? Aký týždenný pracovný čas je potrebné dohodnúť s danými zamestnancami? Na aký rozsah dovolenky majú nárok?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.