3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vzor čestného vyhlásenia k uplatneniu si dovolenky v trvaní 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedosiahli vek 33 rokov z dôvodu, že sa trvale starajú o dieťa. 

Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vzor čestného vyhlásenia k uplatneniu si dovolenky v trvaní 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedosiahli vek 33 rokov z dôvodu, že sa trvale starajú o dieťa. 

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 7. 2016

V prípade, ak sa zamestnanec bez ospravedlnenia nedostaví na miesto výkonu svojej práce, tak zamestnávateľ je okrem iných postihov oprávnený pristúpiť ku kráteniu dovolenky tohto zamestnanca, a to v rozsahu jeden až dva dni za každú zameškanú pracovnú zmenu, resp. zameškaný pracovný deň.

Partner